Trójpodział władzy według Monteskiusza - definicja, opis, cechy

W czasach Oświecenia jedną z najczęściej dyskutowanych  idei była idea wolności. O tym, jak bardzo był to ważny problem świadczy fakt, że zarówno we francuskiej Deklaracji Praw, jak i amerykańskiej Deklaracji niepodległości, wolność została uznana za jedno z podstawowych praw człowieka. Jej definicja, zakres, pojmowanie i ochrona były tematem wielu sporów pomiędzy uczonymi i filozofami tamtej epoki.

Na temat koncepcji wolności wypowiedział się w swoim dziele „O duchu praw” z 1748 roku Charles Louis de Montesquie (1689-1755) zwany Monteskiuszem, jeden z najwybitniejszych myślicieli i filozofów swojej epoki. Rozważał on zagadnienie wolności w społeczeństwie i to, jakie prawa mogą zagwarantować obywatelom jej zachowanie.

Monteskiusz twierdził, że rozwojem społeczeństw rządzą pewnie prawidłowości, takie, jak warunki geograficzne, model życia społeczeństwa, panująca religia, warunki ekonomiczne. Wyróżnił on też trzy rodzaje ustrojów politycznych:
a) republikę – suwerenność ludu;
b) monarchię – rządy jednostki zgodne z prawem;
c) despocję – rządy jednostki bez praw;


W pracy „O duchu praw” Monteskiusz opisał zasadę trójpodziału władzy i jej wzajemnej równowagi, w myśl której władza powinna dzielić się na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Taki podział miał zapobiec pojawieniu się władzy despotycznej, gdyż każdy z tych trzech elementów ma się wzajemnie kontrolować.

Władza wykonawcza zajmuje się wprowadzeniem w życie i realizacją prawa ustanowionego przez władzę ustawodawczą

Trójpodział władzy według Monteskiusza

Władza ustawodawcza stanowi ją parlament za pomocą uchwał tworzących prawo
Władza sądownicza sprawowana przez sądy i trybunały

 

Monteskiuszowska zasada trójpodziała bardzo wpłynęła na dalszą ewolucję ustrojów politycznych. Większość późniejszych zmian i reform politycznych, zarówno w państwach nowo powstałych, jak i już istniejących, odnosiła się w mniejszym lub większym stopniu do tego właśnie podziału. Dlatego można też stwierdzić, że to Monteskiusz stworzył podstawy nowoczesnego podziału władzy w państwie.

Polecamy również:

  • Monteskiusz - biografia

    Charles Louis de Secondat baron de la Brede et de Montesquieu urodził się w 1689 roku w La Brede, w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Spory majątek, jaki odziedziczył, przeznaczył przede wszystkim na zdobycie wykształcenia oraz liczne podróże po Europie. Więcej »

Komentarze (13)
Wynik działania 1 + 3 =
Kura 2000 Zbyszek muczcku
2024-02-26 11:12:54
No moim zdaniem dobra odpowiedź 8????????‍♀️????‍♀️
Mikuwa
2022-10-11 14:36:43
Bardzo spoko, brakuje mi tylko funkcji konkretnych władz. Generalnie to mi pomogło, dzięki!
Mikuwa
2022-02-14 18:52:34
Bardzo spoko, brakuje mi tylko funkcji konkretnych władz. Generalnie to mi pomogło, dzięki!
Lestat
2021-05-22 18:09:46
Bardzo uproszczona definicja. Zapomniano w niej napisać że Monteskiusz przestrzegał przed sędziokracją. Sędziowie muszą być wybierani przez suwerena i przed nim odpowiadać. Trójpodział władzy to trzy władze wybierane i odwoływane oraz wzajemnie przenikające się. Sędziowie mają orzekać w ramach stanowionego prawa. Prawo tworzy władza ustawodawcza. Sędziowie nie mogą mieć wpływu na jego powstawanie. Co mamy obecnie? Mamy sędziokrację! Sędziowie wybierani są przez sędziów oraz oceniani przez sędziów. Sądy mają także wielki wpływ na tworzenie się nowego ustawodawstwa! Przed tym właśnie przestrzegał i uczulał Monteskiusz, o czym teraz sędziokraci starają się zapomnieć!
macio600
2020-03-25 12:46:31
mnie tam ten tekst pomógł
2020-02-23 12:13:34
Bardzo fajnie napisane. Mimo, że krótkie ale bardzo wartościowe i zrozumiałe.
marek
2018-11-09 08:22:27
do Brajana - a już na pewno nie przewidział tego, że debile będą się wypowiadali w sprawach, których w najmniejszym stopniu nie rozumieją, którym wydaje się, że jakis facet wydaje wyroki w imieniu sadów.
ula
2017-12-23 06:08:50
dzisiaj mamy demokracje dlatego lud sprawuje wladze i decyduje, kiedys 300lat temu byla monarchia
Brajan
2017-11-30 19:41:09
Monteskiusz nie przewidział, że kiedyś w XXI wieku w Polsce, będzie żył Jarosław Kaczyński, który tę trójdzielną władzę, skupi w jednym ręku.
MarkX
2017-07-23 09:50:53
Ten tekst jest tak niesamowicie krótki, że wręcz bezwartościowy. Niezależność to niewtrącanie się sędziów do tworzenia prawa i rządzenia, a rządzących do wydawania przez sądy postanowień i wyroków. I nie ma to nic wspólnego z uzurpatorskim "samorządzeniem się" sądów i sędziów w zakresie organizacji sądownictwa czy w zakresie tworzenia przepisów prawa. To jest wyłączny przywilej i obowiązek władzy ustawodawczej - czyli posłów i senatorów. Co więcej sam Monteskiusz przestrzegał przed oddaniem sędziom możliwości samodzielnego, wewnątrzkorporacyjnego wybierania się, czy tworzenia prawa stosowanego w sądowym postępowaniu. Chcecie znać fakty, to przeczytajcie ze zrozumieniem "O duchu praw" Monteskiusza ( https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/o-duchu-praw.pdf ).
naro44
2017-07-21 06:05:48
U nas będzie ustrój "c"
PROFESOR
2016-10-23 16:37:49
Według mnie jest to bardzo pomocnicze na dzisiejsze pokolenie Polecam
xyz
2016-01-30 15:52:17
Polecam !!
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19