Jak dobrze znasz województwa?

Rozpoznaj i podaj nazwę województwa na podstawie poniższych informacji.

 

1) Najmniejsze powierzchniowo województwo zaliczane do tzw. Polski Wschodniej, na terenie którego nie funkcjonuje publiczne lotnisko cywilne obsługujące pasażerów.

2) Województwo posiadające dwie stolice, na terenie którego nie występuje żaden Park Narodowy.

3) Województwo graniczące z dwoma sąsiadami Polski, na terenie którego znajduje się najgłębsze jezioro w Polsce.

4) Jedno z dwóch województw o najniższej w Polsce gęstości zaludnienia, na terenie którego znajduje się największa w Polsce śródlądowa wyspa na jeziorze (najdłuższym jeziorze w Polsce).

5) Województwo z największą liczbą miast powyżej 100 tys. mieszkańców, na terenie którego krzyżują się dwie spośród trzech najdłuższych autostrad w Polsce.

6) Jedyne województwo w Polsce z liczbą ludności poniżej 1 miliona mieszkańców (według danych GUS, 2019), na terenie którego mieszka największy udział osób narodowości niemieckiej w Polsce.

7) Województwo, którego stolica najszybciej się wyludnia spośród wszystkich ośrodków regionalnych, na terenie którego znajduje się największa w Polsce elektrownia wytwarzająca energię elektryczną z węgla brunatnego.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
24.08.2020 17:01

1) Województwo Świętokrzyskie - (najmniejsze z 5-ciu województw zalicznych do Polski Wschodniej/jako jeden z dwóch regionów w tej grupie nie posiada cywilnego lotniska pasażerskiego).

2) Województwo Kujawsko-Pomorskie - (stolice regionu to Bydgoszcz i Toruń. Dwie stolice posiada jeszcze Województwo Lubuskie, jednak na jego terenie znajduje się Park Narodowy).

3) Województwo Podlaskie - (sąsiaduje z Litwą i Białorusią/najgłebsze jezioro to Hańcza).

4) Województwo Warmińsko-Mazurskie - (razem z Województwem Podlaskim obydwa województwa odznaczają się najniższą gęstością zaludnienia w kraju ok. 58-59 osób na 1 kilometr kwadratowy/posiada największą w Polsce śródlądową wyspę na jeziorze - Wielką Żuławę na jeziorze Jeziorak).

5) Województwo Śląskie - (posiada aż 12 miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców/krzyżują się na jego terenie autostrady A1 i A4).

6) Województwo Opolskie - (według danych GUS na rok 2019, województwo zamieszkiwało 982,6 tys. mieszkańców/według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, na jego terenie mieszka ok. 80 tys. osób narodowości niemieckiej, podczas gdy w całej Polsce jest to ok. 148 tys. osób).

7) Województwo Łódzkie - (Łódź jako jedna z 18 stolic regionalnych traci w ostatnich latach najwięcej mieszkańców/największa elektrownia produkująca prąd elektryczny z węgla brunatnego znajduje się w Bełchatowie).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza