Związki niestechiometryczne – informacje

W 1779 roku Proust sformował prawo stosunków stałych. Jest ono prawem całkowicie słusznym dla substancji w postaci oddzielonych cząsteczek jak np. w fazie gazowej lub ciekłej. Występują jednak pewne odstępstwa gdy przechodzi się do omawiania cząsteczek w fazie stałej.

Wiele substancji wykazuje w pewnym zakresie zmienny skład, zachowuje jednak taką samą strukturę sieci przestrzennej. Związki takie są tworzone często przez metale przejściowe z siarką, selenem, tellurem.

Defekty sieciowe to większa lub mniejsza liczba zaburzeń powodującą odstępstwa w składzie kryształu rzeczywistego w stosunku do kryształu idealnego (idealnie uporządkowanego, stechiometrycznego).

Istnieje wiele rodzajów defektów sieciowych np:

 • Defekty punktowe (np. nieobsadzone węzły sieciowe)
 • Defekty Wadsleya (płaszczyzn ścinania)

Istnienie defektów wiąże się ze zmianami właściwości kryształu np. NiO dzięki wystepowaniu defektów punktowych  staje się półprzewodnikiem dziurowym (typu p), natomiast ZnO półprzewodnikiem typu n.  Defekty oprócz wpływu na półprzewodnictwo mogą wpływać  także na luminescencje i barwę kryształu.

Polecamy również:

 • Skały i minerały – chemia

  Skały to występujace naturalnie zespoły minerałów oraz składnikow niezwiązanych ich kalsyfikacją zajmuje się georafia fizyczna. Minerał natomiast posiada okreslony wzór chmiczny oraz strukturę. Więcej »

 • Kryształy – wzory, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

  Kryształy to ciała stałe wykazujące  całkowite (czasem niemal całkowite) uporządkowanie atomów.  Sposób uporządkowania atomów okresowo powtarzający się w przestrzeni tworzy sieć przestrzenną. Więcej »

 • Alotropia węgla i siarki

  Alotropia to występowanie tego samego pierwiastka chemicznego w różnej postaci w tej samej temperaturze. Przechodzenie odmian alotropowych w siebie nawzajem jest możliwe i stanowi przemianę fazową. Odmiany alotropowe przede wszystkim różnią się miedzy sobą strukturą kryształu. Więcej »

 • Ciało bezpostaciowe – definicja, przykłady

  Ciało bezpostaciowe powstaje gdy oziębiana ciecz nie następuje krystalizacja (najczęściej wynika to z powodu trudności w powstaniu pierwszej porcji takiej fazy). Więcej »

 • Energia sieci krystalicznej

  Energia sieciowa to taka ilość energii która jest konieczna do dostarczenia aby udało się przeprowadzić 1 mol cząsteczek danej substancji na jony znajdujące się w nieskończenie dużych odległościach od siebie, odpowiada ona jednocześnie całkowitej energii potencjalnej kryształu. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43