Czym jest polimorfizm związków chemicznych?

Polimorfizm, bądź inaczej wielopostaciowość to zjawisko polegające na występowaniu związku chemicznego w więcej niż jednej odmianie krystalicznej (układzie krystalograficznym). Odmiany polimorficzne są trwałe w określonych warunkach temperatury i ciśnienia. Nie są to jednak różne stany skupienia substancji, a różne fazy materii. Przejścia z jednej do drugiej odmiany przebiega na zasadzie przemiany fazowej pierwszego rodzaju (nieciągłej zmiany funkcji stanu). Często zdarza się, że związek chemiczny występuje w jednej temperaturze w różnych układach krystalicznych.

Różne struktury sieci krystalicznych odmian polimorficznych skutkują różnymi właściwościami fizycznymi, a czasem i chemicznymi tych substancji.

Popularnym przykładem polimorfizmu jest węglan wapnia, który występuje m.in. w formie kalcytu (układ trygonalny) i aragonitu (układ rombowy)

              

kalcyt                                                                            aragonit

kalcyt - By Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10030057; aragonit - By Didier Descouens - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10799189

W odniesieniu do pierwiastków chemicznych używa się określenia alotropii – np. węgiel występuje m.in. pod postacią diamentu (układ regularny) i grafitu (układ heksagonalny).

Polecamy również:

 • Skały i minerały – chemia

  Skały to występujace naturalnie zespoły minerałów oraz składnikow niezwiązanych ich kalsyfikacją zajmuje się georafia fizyczna. Minerał natomiast posiada okreslony wzór chmiczny oraz strukturę. Więcej »

 • Kryształy – wzory, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

  Kryształy to ciała stałe wykazujące  całkowite (czasem niemal całkowite) uporządkowanie atomów.  Sposób uporządkowania atomów okresowo powtarzający się w przestrzeni tworzy sieć przestrzenną. Więcej »

 • Alotropia węgla i siarki

  Alotropia to występowanie tego samego pierwiastka chemicznego w różnej postaci w tej samej temperaturze. Przechodzenie odmian alotropowych w siebie nawzajem jest możliwe i stanowi przemianę fazową. Odmiany alotropowe przede wszystkim różnią się miedzy sobą strukturą kryształu. Więcej »

 • Ciało bezpostaciowe – definicja, przykłady

  Ciało bezpostaciowe powstaje gdy oziębiana ciecz nie następuje krystalizacja (najczęściej wynika to z powodu trudności w powstaniu pierwszej porcji takiej fazy). Więcej »

 • Związki niestechiometryczne – informacje

  Wiele substancji wykazuje w pewnym zakresie zmienny skład, zachowuje jednak taką samą strukturę sieci przestrzennej. Związki takie są tworzone często przez metale przejściowe z siarką, selenem, tellurem. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53