Kryształy – wzory, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

Kryształy to ciała stałe wykazujące  całkowite (czasem niemal całkowite) uporządkowanie atomów.  Sposób uporządkowania atomów okresowo powtarzający się w przestrzeni tworzy sieć przestrzenną.

Kryształy - właściwości

Kryształy można nazwać ciałami anizotropowymi, czyli takimi w których właściwości zmieniają się w zależności od kierunku, wynikać może to np. z obecności słabszych wiązań w danej płaszczyźnie sieci krystalicznej np. grafit.

Kryształy - wzory

Ciała stałe powstają  wydzielając się z nasyconego roztworu lub krzepnącej cieczy. Kryształy zwykle narastają szybciej w określonym kierunku co jest kolejnym dowodem anizotropii, kryształy swobodnie wzrastające tworzą regularne wielościany.  Bardzo ważną cechą kryształów jest symetria, jednak badać ją można na bardzo dobrze wykształconych kryształach. Ze względu na liczbę i rodzaj występujących w kryształach elementów symetrii podzielono je na 32 klasy symetrii i 6 układów krystalograficznych:

 • Układ regularny (np.NaCl, FeS_2CaTiO_3)
 • Układ tetragonalny (np.kasyteryt:SnO_2, wezuwian:Ca_{10}(Mg,Fe)_{2}Al_4[(OH)_4 \cdot (SiO_4)_5 \cdot (SiO_7)_2])
 • Układ rombowy (np. baryt: BaSO_4, struwit:NH_4Mg[PO_4] \cdot H_2O)
 • Układ heksagonalny (np.cynkit: ZnO, betyl minerał: Be_3Al_2Si_6O_{18})
 • Układ jednoskośny (np. wolframit: (Fe, Mn)[WO_4], augit: (Al, Ca, Fe, Mg, Ti)_2(Al,Si)_2O_6)
 • Układ trójskośny (np. chalkantyt: CuSO_4 \cdot 5H_2O, rodonit: CaMn_4[Si_5O_{15}])

Zewnętrznym kształtem kryształów zajmuje się krystalografia geometryczna, krystalochemia. Krystalografia strukturalna bada natomiast wewnętrzną strukturę kryształów.

Kryształy - otrzymywanie, zastosowanie

Omawiając  kryształy nie sposób nie wspomnieć o metodach otrzymywania, najważniejszą w Polsce i najszerzej stosowaną na świecie metodę otrzymywania kryształów opracował w 1916 roku Jan Czochralski. Metoda ta polega na kontroli i stabilności krystalizacji na powierzchni zarodka krystalizacyjnego poprzez jego stopniowe wyciąganie z cieczy. Zastosowanie tej metody do otrzymywania monokryształów krzemu pozwala usprawnić produkcje półprzewodnikow.

Polecamy również:

 • Skały i minerały – chemia

  Skały to występujace naturalnie zespoły minerałów oraz składnikow niezwiązanych ich kalsyfikacją zajmuje się georafia fizyczna. Minerał natomiast posiada okreslony wzór chmiczny oraz strukturę. Więcej »

 • Alotropia węgla i siarki

  Alotropia to występowanie tego samego pierwiastka chemicznego w różnej postaci w tej samej temperaturze. Przechodzenie odmian alotropowych w siebie nawzajem jest możliwe i stanowi przemianę fazową. Odmiany alotropowe przede wszystkim różnią się miedzy sobą strukturą kryształu. Więcej »

 • Ciało bezpostaciowe – definicja, przykłady

  Ciało bezpostaciowe powstaje gdy oziębiana ciecz nie następuje krystalizacja (najczęściej wynika to z powodu trudności w powstaniu pierwszej porcji takiej fazy). Więcej »

 • Związki niestechiometryczne – informacje

  Wiele substancji wykazuje w pewnym zakresie zmienny skład, zachowuje jednak taką samą strukturę sieci przestrzennej. Związki takie są tworzone często przez metale przejściowe z siarką, selenem, tellurem. Więcej »

 • Energia sieci krystalicznej

  Energia sieciowa to taka ilość energii która jest konieczna do dostarczenia aby udało się przeprowadzić 1 mol cząsteczek danej substancji na jony znajdujące się w nieskończenie dużych odległościach od siebie, odpowiada ona jednocześnie całkowitej energii potencjalnej kryształu. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43