Janina Ochojska - życiorys

Janina Ochojska urodziła się 12 marca 1955 roku w Gdańsku. Ukończyła studia astronomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracowała w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach studiów związana była z duszpasterstwem akademickim prowadzonym w Toruniu przez jezuitów, współpracowała z opozycją demokratyczną. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajęła się dystrybucją wydawnictw drugiego obiegu, wstąpiła do „Solidarności”. Pomagała osobom represjonowanym i ich rodzinom.

Jest osobą niepełnosprawną. Od dzieciństwa choruje na chorobę Heinego-Medina. W latach 80-tych udała się na operację do Francji, gdzie spotkała się z ideą pomocy humanitarnej. Działając jako wolontariuszka fundacji EquiLibre zaczęła nawiązywać liczne kontakty i rozpowszechniać założenia fundacji w Polsce. W 1992 roku zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W tym samym roku założyła Polską Akcję Humanitarną, w której została prezesem. Pełni tę funkcję do dziś.

Została odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Ecce Homo, Orderem Uśmiechu. W 1994 roku została „Kobietą Europy”.

Polecamy również:

 • Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce - Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)

  Proces przejmowania władzy w Polsce przez siły podległe ZSRR był skomplikowany i wieloetapowy, ze względu na skomplikowane powiązania pomiędzy poszczególnymi państwami koalicji antyhitlerowskiej. Mimo że Józef Stalin już od 1943 miał cichą zgodę sojuszników na opanowanie Polski, ze względu na... Więcej »

 • Okres stalinowski w Polsce - historia, charakterystyka, terror stalinowski

  Lata 1945 – 1953 są jedną z najczarniejszych kart w historii Polski i bez wątpienia najgorszym okresem istnienia PRL. Czasy rządów Józefa Stalina w ZSRR i Bolesława Bieruta w Polsce charakteryzowały się terrorem na masowa skalę i prewencyjnym zastraszaniem społeczeństwa. Więcej »

 • Poznański Czerwiec 1956 - przyczyny, przebieg, skutki

  Pierwsze lata powojennej Polski rozpoczynały się wśród Polaków z wielką nadzieją, która już wkrótce jednak została przytłumiona przez trudy odbudowy kraju, wprowadzanie nowego ustroju i ciągły terror, zastraszanie ludności.  Nadzieją na zmiany był rok 1953 i śmierć Józefa... Więcej »

 • Władysław Gomułka - biografia, rządy

  Władysław  Gomułka był drugim, po Bolesławie Bierucie, I sekretarzem PZPR i faktycznym przywódcą Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Życiorys Gomułki pełen jest sprzeczności i pewnych niejasności - niektórzy uważają go za chwiejnego karierowicza, inni - za osobę fanatycznie wierzącą w ideę... Więcej »

 • Polski Październik 1956 - przyczyny, przebieg, skutki

  W roku 1956 przez Polskę przetoczyła się fala niepokojów politycznych, związanych z panującą w bloku wschodnim „odwilżą” po śmierci Józefa Stalina. Akcje nowego I sekretarza KPZR i przywódcy ZSRR, Nikity Chruszczowa, budziły nadzieje na znaczne złagodzenie systemu i powstrzymanie... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09