Edward Gierek - biografia, rządy. Dekada Gierka - charakterystyka, konsekwencje dla Polski

Edward Gierek urodził się w rodzinie górniczej w Porąbce na Śląsku, 6.01.1913 roku. W młodości stracił ojca, matka ponownie wychodziła za mąż. W okresie międzywojennym rodzina Gierka wyjechała za pracą za granicę, a młody Edward pracował w różnych krajach europejskich (Belgia, Francja), tylko na krótko wracając do Polski. Już wtedy związał się z ruchami komunistycznymi. Do Polski na stałe wrócił dopiero po roku 1948, wstępując do PZPR i szybko zaczynając tam zawrotną karierę. Już na początku lat 60. stanął na czele frakcji "technokratów" (tzw. puławian), głównie ze Śląska, grupy bardziej elastycznie nastawionych do rynku komunistów.

W roku 1970 ekipa Gomułki całkowicie skompromitowała się brutalnym stłumieniem strajków na polskim Wybrzeżu, stąd też konieczne były zmiany w aparacie władzy. Na stanowisko I sekretarza zdecydowano się więc mianować Edwarda Gierka, uważanego przez społeczeństwo za osobę względnie wiarygodną. W ten sposób rozpoczęła się trwająca do 1980 roku "Dekada Gierkowska".

Pierwszy okres rządów Gierka to czas prawdziwego i wielkiego wzrostu gospodarczego. Ekipie Gierka udało się uzyskać wielomilionową pomoc z zagranicy i doprowadzić do rozwoju przemysłu, zelżała cenzura i nawiązano kontakty handlowe z krajami zachodnimi. Na półkach zaczęły pojawiać się towary uważane przedtem za luksusowe, zwiększyła się produkcja samochodów, mieszkań. Lata 1970 - 1970 dość powszechnie uważane są za najlepszy okres gospodarczy PRL.

Od roku 1975 jednak sytuacja gospodarcza kraju zaczęła się pogarszać. Inwestorzy zagraniczny przestali dawać pieniądze, a domagali się spłaty pożyczek. Część inwestycji długoterminowych okazała się nietrafiona i przynosiła straty. Dodatkowo, okres dobrobytu miał paradoksalnie negatywny skutek na polskie społeczeństwo, w którym wykształciła się "podwójna moralność" - oficjalne chwalenie systemu przy jednoczesnych próbach obejścia go i zdobycia większej niż przydziałowa ilości dóbr. Ekipa Gierka upadła w wyniku serii strajków w roku 1980, dając tym samym miejsce dla kolejnego I sekretarza - Wojciecha Jaruzelskiego i jego skrajnych metod rządzenia.

Polecamy również:

 • Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce - Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)

  Proces przejmowania władzy w Polsce przez siły podległe ZSRR był skomplikowany i wieloetapowy, ze względu na skomplikowane powiązania pomiędzy poszczególnymi państwami koalicji antyhitlerowskiej. Mimo że Józef Stalin już od 1943 miał cichą zgodę sojuszników na opanowanie Polski, ze względu na... Więcej »

 • Okres stalinowski w Polsce - historia, charakterystyka, terror stalinowski

  Lata 1945 – 1953 są jedną z najczarniejszych kart w historii Polski i bez wątpienia najgorszym okresem istnienia PRL. Czasy rządów Józefa Stalina w ZSRR i Bolesława Bieruta w Polsce charakteryzowały się terrorem na masowa skalę i prewencyjnym zastraszaniem społeczeństwa. Więcej »

 • Poznański Czerwiec 1956 - przyczyny, przebieg, skutki

  Pierwsze lata powojennej Polski rozpoczynały się wśród Polaków z wielką nadzieją, która już wkrótce jednak została przytłumiona przez trudy odbudowy kraju, wprowadzanie nowego ustroju i ciągły terror, zastraszanie ludności.  Nadzieją na zmiany był rok 1953 i śmierć Józefa... Więcej »

 • Władysław Gomułka - biografia, rządy

  Władysław  Gomułka był drugim, po Bolesławie Bierucie, I sekretarzem PZPR i faktycznym przywódcą Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Życiorys Gomułki pełen jest sprzeczności i pewnych niejasności - niektórzy uważają go za chwiejnego karierowicza, inni - za osobę fanatycznie wierzącą w ideę... Więcej »

 • Polski Październik 1956 - przyczyny, przebieg, skutki

  W roku 1956 przez Polskę przetoczyła się fala niepokojów politycznych, związanych z panującą w bloku wschodnim „odwilżą” po śmierci Józefa Stalina. Akcje nowego I sekretarza KPZR i przywódcy ZSRR, Nikity Chruszczowa, budziły nadzieje na znaczne złagodzenie systemu i powstrzymanie... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45