Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Zmienność ciągła, nieciągła, środowiskowa i genetyczna

Co w genetyce oznacza zmienność?                                                   

Termin zmienność określa zróżnicowanie cech osobników w obrębie jednej populacji lub gatunków. Dzieli się ją na zmienność uwarunkowaną czynnikami genetycznymi i środowiskowymi.

Zmienność środowiskowa

O zmienności środowiskowej mówimi wtedy, gdy osobniki posiadające taki sam genotyp rozwijają się w innych środowiskach. W związku z tym, niektóre cechy będą zmienione. Na zmienność środowiskową wpływają czynniki takie jak: klimat (wysokość nad poziomem morza), przyjmowany pokarm, temperatura, dostępność do światła, dla roślin ważnym czynnikiem jest również poziom pH gleby. Cechy, które zostały osiągnięte poprzez wpływ środowiska nie podlegają dziedziczeniu. Zmienność środowiskowa jest określana także jako zmienność fluktuacyjna.

Zmienność genetyczna

Różnice występujące w genotypach organizmów jednego gatunku. Do różnic dochodzi na drodze rekombinacji, podczas rozmnażania płciowego i zjawiska crossing – over. Także na skutek działania mutacji, które są nagłymi, losowymi zmianami w DNA.

Zmienność ciągła i nieciągła

zmienność ciągła – cechy ilościowe, geny kumulatywne takie jak: wzrost, masa, mleczność krów;

zmienność nieciągła – cechy jakościowe, brak form pośrednich – grupy krwi.

Zobacz również

 • Budowa DNA i funkcje

  DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy jest związkiem organicznym, będącym makrocząsteczką. DNA zbudowany jest z nukleotydów, czyli podstawowych jednostek, które łącząc się ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi tworzą łańcuch polinukleotydowy.

  Więcej
 • Replikacja DNA – przebieg, etapy, znaczenie

  Replikacja jest to proces powielania DNA, w wyniku którego z jednej cząsteczki DNA powstają dwie identyczne kopie. W czasie replikacji dochodzi do rozplecenia podwójnej helisy i dobudowania do każdej starej nici (służącej jako matryca) nowej nici komplementarnej. Takisposób replikacji, w którym każde dwi...

  Więcej
 • RNA - budowa, funkcje, rodzaje

  RNA, czyli kwas rybonukleinowy jest polimerem utworzonym przez połączone ze sobą monomery zwane nukleotydami. Choć RNA budową przypomina kwas DNA, to jednak istnieją pomiędzy tymi dwiema cząsteczkami zasadnicze różnice. W przeciwieństwie do DNA, który jest dwuniciowy, RNA tworzy tylko jedna nić (m&o...

  Więcej
 • Porównanie DNA i RNA

  Cecha DNA RNA cukier deoksyryboza ryboza zasady azotowe adenina (A) , tymina (T), cytozyna (C), guanina (G) adenina (A) , uracyl (U), cytozyna (C), guanina (G) struktura dwuniciowa helisa pojedyncza nić wielkość cząsteczki większe niż RNA ...

  Więcej
 • Organizacja materiału genetycznego

  Genom jest to całość kwasu nukleinowego lub inaczej komplet wszystkich genów, który stanowi informację genetyczną organizmu. Wielkość genomu zazwyczaj określa się ją poprzez podanie liczby par zasad (nukleotydów) tworzących cały DNA. U większości organizmów genom przybiera postać dwuniciowego DNA. Gen...

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28
Rzym podbity przez barbarzyńców powoli całkowicie zamierał. Styl romański jest uprosz...
Badacz wlotów i upadków cywilizacji • 2020-06-11 21:16:11