Zmienność ciągła, nieciągła, środowiskowa i genetyczna

Co w genetyce oznacza zmienność?                                                   

Termin zmienność określa zróżnicowanie cech osobników w obrębie jednej populacji lub gatunków. Dzieli się ją na zmienność uwarunkowaną czynnikami genetycznymi i środowiskowymi.

Zmienność środowiskowa

O zmienności środowiskowej mówimi wtedy, gdy osobniki posiadające taki sam genotyp rozwijają się w innych środowiskach. W związku z tym, niektóre cechy będą zmienione. Na zmienność środowiskową wpływają czynniki takie jak: klimat (wysokość nad poziomem morza), przyjmowany pokarm, temperatura, dostępność do światła, dla roślin ważnym czynnikiem jest również poziom pH gleby. Cechy, które zostały osiągnięte poprzez wpływ środowiska nie podlegają dziedziczeniu. Zmienność środowiskowa jest określana także jako zmienność fluktuacyjna.

Zmienność genetyczna

Różnice występujące w genotypach organizmów jednego gatunku. Do różnic dochodzi na drodze rekombinacji, podczas rozmnażania płciowego i zjawiska crossing – over. Także na skutek działania mutacji, które są nagłymi, losowymi zmianami w DNA.

Zmienność ciągła i nieciągła

zmienność ciągła – cechy ilościowe, geny kumulatywne takie jak: wzrost, masa, mleczność krów;

zmienność nieciągła – cechy jakościowe, brak form pośrednich – grupy krwi.

Polecamy również:

  • Źródła zmienności rekombinacyjnej

    Zmienność to występowanie różnic pomiędzy osobnikami jednego gatunku lub populacji. Może mieć podłoże genetyczne i środowiskowe. W wyniku zmienności nie istnieją osobniki o identyczmych fenotypach. Jednym z rodzajów zmienności jest zmienność rekombinacyjna. Więcej »

  • Genetyczne podłoże zmienności ciągłej i nieciągłej

    Zmienność organizmów jest pojęciem obejmującym zróżnicowanie cech w obrębie jednego gatunku lub populacji. Zmienność ma swoje podłoże genetyczne i środowiskowe. Biorąc pod uwagę rodzaj cech, można wyróżnić zmienność ciągłą i nieciągłą. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43