Genetyczne podłoże zmienności ciągłej i nieciągłej

Zmienność organizmów jest pojęciem obejmującym zróżnicowanie cech w obrębie jednego gatunku lub populacji. Zmienność ma swoje podłoże genetyczne i środowiskowe. Biorąc pod uwagę rodzaj cech, można wyróżnić zmienność ciągłą i nieciągłą.

Zmienność ciągła dotyczy cech ilościowych, czyli takich, które można łatwo zmierzyć, wyrazić wartościami i porównać pomiędzy dwoma osobnikami. Są to m.in. wysokość ciała, masa ciała, mleczność, czy kolor skóry. Genetycznie za zmienność ciągłą odpowiada kumulowanie się efektu kilku genów. Można to łatwo zaobserwować u zwierząt hodowlanych — ich przodkowie byli krzyżowani w taki sposób, aby zespół genów odpowiedzialnych np. za wysoką mleczność skumulował się w pokoleniach potomnych. Zmienność ciągła dotyczy cech poligenowych. 

Zmienność nieciągła (polimorfizm) odnosi się do cech jakościowych, czyli takich o charakterze skokowym jak np. grupy krwi, płeć, kolor oczu, gdzie nie występują stadia pośrednie. Są to cechy kodowane przez jeden lub kilka genów, przez to też relatywnie proste do śledzenia i przewidywania. Nie występuje tu efekt kumulatywny zespołu genów.

Polecamy również:

  • Źródła zmienności rekombinacyjnej

    Zmienność to występowanie różnic pomiędzy osobnikami jednego gatunku lub populacji. Może mieć podłoże genetyczne i środowiskowe. W wyniku zmienności nie istnieją osobniki o identyczmych fenotypach. Jednym z rodzajów zmienności jest zmienność rekombinacyjna. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06