Genetyczne podłoże zmienności ciągłej i nieciągłej

Zmienność organizmów jest pojęciem obejmującym zróżnicowanie cech w obrębie jednego gatunku lub populacji. Zmienność ma swoje podłoże genetyczne i środowiskowe. Biorąc pod uwagę rodzaj cech, można wyróżnić zmienność ciągłą i nieciągłą.

Zmienność ciągła dotyczy cech ilościowych, czyli takich, które można łatwo zmierzyć, wyrazić wartościami i porównać pomiędzy dwoma osobnikami. Są to m.in. wysokość ciała, masa ciała, mleczność, czy kolor skóry. Genetycznie za zmienność ciągłą odpowiada kumulowanie się efektu kilku genów. Można to łatwo zaobserwować u zwierząt hodowlanych — ich przodkowie byli krzyżowani w taki sposób, aby zespół genów odpowiedzialnych np. za wysoką mleczność skumulował się w pokoleniach potomnych. Zmienność ciągła dotyczy cech poligenowych. 

Zmienność nieciągła (polimorfizm) odnosi się do cech jakościowych, czyli takich o charakterze skokowym jak np. grupy krwi, płeć, kolor oczu, gdzie nie występują stadia pośrednie. Są to cechy kodowane przez jeden lub kilka genów, przez to też relatywnie proste do śledzenia i przewidywania. Nie występuje tu efekt kumulatywny zespołu genów.

Polecamy również:

  • Źródła zmienności rekombinacyjnej

    Zmienność to występowanie różnic pomiędzy osobnikami jednego gatunku lub populacji. Może mieć podłoże genetyczne i środowiskowe. W wyniku zmienności nie istnieją osobniki o identyczmych fenotypach. Jednym z rodzajów zmienności jest zmienność rekombinacyjna. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42