Genetyczne podłoże zmienności ciągłej i nieciągłej

Zmienność organizmów jest pojęciem obejmującym zróżnicowanie cech w obrębie jednego gatunku lub populacji. Zmienność ma swoje podłoże genetyczne i środowiskowe. Biorąc pod uwagę rodzaj cech, można wyróżnić zmienność ciągłą i nieciągłą.

Zmienność ciągła dotyczy cech ilościowych, czyli takich, które można łatwo zmierzyć, wyrazić wartościami i porównać pomiędzy dwoma osobnikami. Są to m.in. wysokość ciała, masa ciała, mleczność, czy kolor skóry. Genetycznie za zmienność ciągłą odpowiada kumulowanie się efektu kilku genów. Można to łatwo zaobserwować u zwierząt hodowlanych — ich przodkowie byli krzyżowani w taki sposób, aby zespół genów odpowiedzialnych np. za wysoką mleczność skumulował się w pokoleniach potomnych. Zmienność ciągła dotyczy cech poligenowych. 

Zmienność nieciągła (polimorfizm) odnosi się do cech jakościowych, czyli takich o charakterze skokowym jak np. grupy krwi, płeć, kolor oczu, gdzie nie występują stadia pośrednie. Są to cechy kodowane przez jeden lub kilka genów, przez to też relatywnie proste do śledzenia i przewidywania. Nie występuje tu efekt kumulatywny zespołu genów.

Polecamy również:

  • Źródła zmienności rekombinacyjnej

    Zmienność to występowanie różnic pomiędzy osobnikami jednego gatunku lub populacji. Może mieć podłoże genetyczne i środowiskowe. W wyniku zmienności nie istnieją osobniki o identyczmych fenotypach. Jednym z rodzajów zmienności jest zmienność rekombinacyjna. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
6
wiktor • 2021-10-18 15:41:04
H
Gg • 2021-10-18 14:05:21
4
Klau • 2021-10-18 14:05:00
xd
krfwi • 2021-10-18 12:48:23
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04