Podzielność liczb

Zosia z cyfr 1, 6, 5 utworzyła wszystkie możliwe liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach. Które z poniższych zdań jest fałszywe?

A. Wszystkie liczby są podzielne przez 3.

B. Dwie liczby są podzielne przez 5.

C. Dwie liczby są podzielne przez 4.

D. Wśród liczb jest po tyle samo liczb parzystych i nieparzystych. 

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
21.04.2023 08:14

Wypiszmy najpierw wszystkie możliwe liczby utworzone z cyfr 1,6,5:

165, 156, 516, 561, 615, 651

A. Wszystkie liczby są podzielne przez 3
Aby sprawdzić, czy liczba jest podzielna przez 3, dodajemy wszystkie jej cyfry i sprawdzamy, czy powstała liczba jest podzielna przez 3. Wszystkie utworzone liczby składają się z tych samych cyfr 1+6+5=12, czyli jest to PRAWDA.

B. Dwie liczby są podzielne przez 5.

Liczba jest podzielna przez 5, gdy cyfrą jedności jest 0 lub 5. A więc tak, dokładnie dwie spośród podanych liczb (165 i 615) są podzielne przez 5. PRAWDA.

C. Dwie liczby są podzielne przez 4.

Liczba jest podzielna przez 4, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

165 -> 65 nie jest podzielne przez 4

156 -> 56 jest podzielne przez 4

516 -> 16 jest podzielne przez 4

561 -> 61 nie jest podzielne przez 4

615 -> 15 nie jest podzielne przez 4

651 -> 51 nie jest podzielne przez 4 PRAWDA

D. Wśród liczb jest po tyle samo liczb parzystych i nieparzystych.

liczby parzyste: 156, 516

liczby nieparzyste: 165, 561, 615, 651 FAŁSZ

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza