Teoria Morgana – chromosomowa teoria dziedziczności

Thomas Morgan był amerykańskim genetykiem, który prowadził badania nad dziedziczeniem cech u muszki owocówki Drosophila melanogaster. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów w 1915 r. Morgan wraz z zespołem współpracowników opracował i opublikował chromosomową teorią dziedziczności, która stała się podwaliną dla obecnie przyjmowanych zasad.

 Tomasz Morgan
 Tomasz Morgan

Podstawowe założenia współczesnej chromosomowej teorii dziedziczności:

• geny, czyli tzw. czynniki dziedziczności znajdują się na chromosomach
• każdy gen zajmuje na chromosomie ściśle określone miejsce tzw. locus
• geny występują w tej samej kolejności w parze chromosomów homologicznych
• wszystkie geny leżące na jednym chromosomie ułożone są liniowo (jeden za drugim)
• geny położone na jednym chromosomie tworzą grupę sprzężoną, co oznacza, że dziedziczą się niezgodnie z prawami Mendla
• podczas mejozy, może dojść do crossing-over, czyli wymiany odcinków pomiędzy chromatydami niesiostrzanymi dwóch chromosomów homologicznych, w czasie którego dochodzi do rozdzielenie genów
• w wyniku crossing-over powstają rekombinanty, czyli osobniki, które posiadają kombinację genów obojga rodziców

Morgan dzięki określeniu położenia wielu genów na chromosomach opracował tzw. mapę genową (chromosomową). Do swoich ustaleń doszedł w oparciu o bezpośrednią obserwację genów muszki owocowej (leżących np. na chromosomach politenicznych gruczołów ślinowych) oraz wyliczenia procentu rekombinantów w potomstwie. Badacz ustalił, że częstość crossing-over, poza niektórymi punktami chromosomów, jest względnie stała. Geny oddalone od siebie są bardziej podatne na rekombinację, od tych znajdujących się blisko siebie. W krzyżówce lini czystych, każdy 1% procent mieszańców jest miarą odległości między dwoma badanymi genami wynoszącą 1 j.m. (1 jednostkę mapową).

Polecamy również:

 • Muszka owocowa – Drosophila melanogaster

  Muszka owocowa (Drosophila melanogaster) to niewielki owad  należący do rzędu muchówek, który ze względu na wiele cech swojej budowy oraz tryb życia jest doskonałym obiektem do badań genetycznych. Dlatego też została wykorzystana przez Thomasa Morgana w eksperymentach, dzięki... Więcej »

 • Geny sprzężone z płcią – przykłady, krzyżówki

  Morgan wykorzystał do swojego doświadczenia  muszki różniące się barwa oczu. Skrzyżował ze sobą samice o oczach dzikich (czerwonych) z samcem o oczach białych. Owady te należały do linii czystych. Pokolenie pierwsze było jednolite – wszystkie muszki miały czerwoną barwę oczu. W pokoleniu... Więcej »

 • Determinacja płci

  Proces determinacji płci może mieć charakter: • genotypowy – gdy płeć osobnika zostaje określona w czasie zapłodnienia i jest wynikiem odziedziczenia przez zygotę określonej kombinacji genów (genetyczna determinacja płci).• środowiskowy – gdy płeć osobnika zostaje... Więcej »

 • Geny sprzężone ze sobą – przykłady, krzyżówki

  Geny sprzężone ze sobą to takie, które leżą na jednym chromosomie i dziedziczą się wspólnie. Oznacza to, że w czasie mejozy oba geny trafią do tej samej gamety. Tak więc jeśli skrzyżujemy ze sobą dwa rodzaje kukurydzy: o nasionach pełnych i czerwonych (podwójna homozygota... Więcej »

 • Dziedziczenie pozajądrowe – informacje, przykłady

  Dziedziczenie pozjądrowe nazywane też czasem dziedziczeniem cytoplazmatycznym dotyczy tych cech, których geny zlokalizowane są poza jądrem komórkowym. Materiał genetyczny, który znajduje się poza chromosomami to DNA organelli komórek... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43