Dziedziczenie pozajądrowe – informacje, przykłady

Dziedziczenie pozjądrowe nazywane też czasem dziedziczeniem cytoplazmatycznym dotyczy tych cech, których geny zlokalizowane są poza jądrem komórkowym. Materiał genetyczny, który znajduje się poza chromosomami to DNA organelli komórek eukariotycznych: mitochondriów i chloroplastów, a także DNA plazmidów. Dziedziczenie pozajądrowe obejmuje także dziedziczenia czynników infekcyjnych kodowanych przez mikroorganizmy będące symbiontami lub pasożytami przebywającymi w cytoplazmie komórek gospodarzy.

W tym sposobie dziedziczenia charakterystyczny jest bark segregacji lub segregacja zachodzące niezgodnie z prawami Mendla. Dziedziczenie genów  mitochondrialnych i chloroplastowych zależy od biologii organelli oraz liczby kopi mitochondrialnych chromosomów. Drugą przyczyną odstępstw od ustaleń Mendla  jest dziedziczenie uniparentalne, czyli od jednego z rodziców. W czasie zapłodnienia udział obu gamet nie jest jednakowy – u zdecydowanej większości organizmów do zygoty przekazywane są mitochondria i chloroplasty pochodzące od matki. Dzieje się tak, ponieważ komórka jajowa zawiera znacznie więcej materiału cytoplazmatycznego niż plemnik. Jednak u drzew szpilkowych cytoplazma jest przekazywana także przez pyłek. Przykładem na pozajądrowe dziedziczenie cech stwierdzono między innymi u przedstawicieli roślin wyższych: wyżlinu i dziwaczka. Geny zlokalizowane w chloroplastach wyżlinu wpływają na różnice w barwie roślin oraz w kształcie i rozmieszczeniu liści na łodydze. U dziwaczka obok odmian normalnych pojawiają się odmiany pstrolistne, o nieregularnych żółtozielonych lub białych plamach na łodygach i liściach, które także warunkują geny chloroplastów.

W przypadku komórek drożdży dziedziczenie pozajądrowe dotyczy genów mitochondrialnych odpowiedzialnych za odporność na antybiotyk chloramfenikol. W czasie wielokrotnych podziałów komórek drożdży zawierających mitochondria z allelami wrażliwymi na antybiotyk i allelami oporności dochodzi do przypadkowej segregacji, w wyniku której powstaną dwa rodzaje komórek drożdży, które będą zawierały tylko jeden rozdaj mitochondriów. Będą więc komórki drożdży oporne na antybiotyk oraz komórki drożdży wrażliwe na jego działanie.

 

Polecamy również:

 • Muszka owocowa – Drosophila melanogaster

  Muszka owocowa (Drosophila melanogaster) to niewielki owad  należący do rzędu muchówek, który ze względu na wiele cech swojej budowy oraz tryb życia jest doskonałym obiektem do badań genetycznych. Dlatego też została wykorzystana przez Thomasa Morgana w eksperymentach, dzięki... Więcej »

 • Geny sprzężone z płcią – przykłady, krzyżówki

  Morgan wykorzystał do swojego doświadczenia  muszki różniące się barwa oczu. Skrzyżował ze sobą samice o oczach dzikich (czerwonych) z samcem o oczach białych. Owady te należały do linii czystych. Pokolenie pierwsze było jednolite – wszystkie muszki miały czerwoną barwę oczu. W pokoleniu... Więcej »

 • Determinacja płci

  Proces determinacji płci może mieć charakter: • genotypowy – gdy płeć osobnika zostaje określona w czasie zapłodnienia i jest wynikiem odziedziczenia przez zygotę określonej kombinacji genów (genetyczna determinacja płci).• środowiskowy – gdy płeć osobnika zostaje... Więcej »

 • Geny sprzężone ze sobą – przykłady, krzyżówki

  Geny sprzężone ze sobą to takie, które leżą na jednym chromosomie i dziedziczą się wspólnie. Oznacza to, że w czasie mejozy oba geny trafią do tej samej gamety. Tak więc jeśli skrzyżujemy ze sobą dwa rodzaje kukurydzy: o nasionach pełnych i czerwonych (podwójna homozygota... Więcej »

 • Obliczanie odległości między genami

  Zgodnie z teorią Morgana geny zajmują ściśle zdefiniowane miejsce na chromosomie tzw. loci. Geny znajdujące się na jednym chromosomie określane są genami sprzężonymi lub inaczej współdziedziczonymi, ponieważ podczas podziałów komórkowych do komórek... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 2 =
GreenPea
2016-12-05 10:16:04
Czy mutacje samych rybosomów 70s lub 80s mogą powodować choroby dziedziczne?
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24