Redukcja wyrazów podobnych

Zapisz w najprostszej postaci:

a) x - 12 + 5x - 3x + 2y -y

b) 4 + 6y -x + 15 - 44x

c) 12xy + 3x - 4y + 5xy -x - 2y +15

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
02.06.2020 13:05

W każdym z poniższych podpunktów będziemy redukować wyrazy podobne, czyli "zbierać" razem x, y oraz liczby. Kolorami są zaznaczone składniki z tej samej "rodziny".

a) x - 12 + 5x - 3x + 2y -y = x + 5x -3x + 2y - y - 12 = 3x + y - 12

b) 4 + 6y - x + 15 - 44x = 4 + 15 - x -44x + 6y = 19 - 45x +6y

c) 12xy + 3x - 4y + 5xy - x - 2y +15 = 12xy + 5xy +3x - x - 4y -2y + 15 = 17xy + 2x - 6y + 15

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza