Źródła zmienności rekombinacyjnej

Zmienność to występowanie różnic pomiędzy osobnikami jednego gatunku lub populacji. Może mieć podłoże genetyczne i środowiskowe. W wyniku zmienności nie istnieją osobniki o identyczmych fenotypach. Jednym z rodzajów zmienności jest zmienność rekombinacyjna. W jej wyniku powstają nowe kombinacje genów, jednak same geny nie ulegają mutacji.

Zmienność rekombinacyjna ma swoje źródła w:

- crossing-over - to jeden z procesów zachodzących podczas mejozy, polega na wymianie komplementarnych odcinków pomiędzy chromatydami homologicznymi.

- niezależnej segregacji chromosomów — przebiega podczas podziału komórkowego. Pary poszczególnych chromosomów powstałe podczas podwojenia materiału genetycznego są losowo rozdzielane przez wrzeciono kariokinetyczne podczas anafazy podziału komórkowego.

- łączenie się gamet odrębnych osobników — w wyniku zapłodnienia tj. połączenia się dwóch haploidalnych komórek rozrodczych, powstaje komórka z niepowtarzalnym, diploidalnym zestawem genów. Wszystkie komórki rozrodcze, nawet jednego osobnika, różnią się od siebie (co wynika z niezależnej segregacji chromosomów). Między innymi dzięki temu dzieci jednej pary osobników nie są genetycznie identyczne (o ile nie są bliźniętami).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06