Źródła zmienności rekombinacyjnej

Zmienność to występowanie różnic pomiędzy osobnikami jednego gatunku lub populacji. Może mieć podłoże genetyczne i środowiskowe. W wyniku zmienności nie istnieją osobniki o identyczmych fenotypach. Jednym z rodzajów zmienności jest zmienność rekombinacyjna. W jej wyniku powstają nowe kombinacje genów, jednak same geny nie ulegają mutacji.

Zmienność rekombinacyjna ma swoje źródła w:

- crossing-over - to jeden z procesów zachodzących podczas mejozy, polega na wymianie komplementarnych odcinków pomiędzy chromatydami homologicznymi.

- niezależnej segregacji chromosomów — przebiega podczas podziału komórkowego. Pary poszczególnych chromosomów powstałe podczas podwojenia materiału genetycznego są losowo rozdzielane przez wrzeciono kariokinetyczne podczas anafazy podziału komórkowego.

- łączenie się gamet odrębnych osobników — w wyniku zapłodnienia tj. połączenia się dwóch haploidalnych komórek rozrodczych, powstaje komórka z niepowtarzalnym, diploidalnym zestawem genów. Wszystkie komórki rozrodcze, nawet jednego osobnika, różnią się od siebie (co wynika z niezależnej segregacji chromosomów). Między innymi dzięki temu dzieci jednej pary osobników nie są genetycznie identyczne (o ile nie są bliźniętami).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Bardzo przydatne informacje. Przeczytałam z zainteresowaniem.
• 2022-08-13 18:28:30
Ola jest fajną dziewczyną i lubi się bawić z dziećmi i jest w ogóle fajną kobietą....
• 2022-08-09 19:00:20
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25