Źródła zmienności rekombinacyjnej

Zmienność to występowanie różnic pomiędzy osobnikami jednego gatunku lub populacji. Może mieć podłoże genetyczne i środowiskowe. W wyniku zmienności nie istnieją osobniki o identyczmych fenotypach. Jednym z rodzajów zmienności jest zmienność rekombinacyjna. W jej wyniku powstają nowe kombinacje genów, jednak same geny nie ulegają mutacji.

Zmienność rekombinacyjna ma swoje źródła w:

- crossing-over - to jeden z procesów zachodzących podczas mejozy, polega na wymianie komplementarnych odcinków pomiędzy chromatydami homologicznymi.

- niezależnej segregacji chromosomów — przebiega podczas podziału komórkowego. Pary poszczególnych chromosomów powstałe podczas podwojenia materiału genetycznego są losowo rozdzielane przez wrzeciono kariokinetyczne podczas anafazy podziału komórkowego.

- łączenie się gamet odrębnych osobników — w wyniku zapłodnienia tj. połączenia się dwóch haploidalnych komórek rozrodczych, powstaje komórka z niepowtarzalnym, diploidalnym zestawem genów. Wszystkie komórki rozrodcze, nawet jednego osobnika, różnią się od siebie (co wynika z niezależnej segregacji chromosomów). Między innymi dzięki temu dzieci jednej pary osobników nie są genetycznie identyczne (o ile nie są bliźniętami).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42