Mutacje genowe – rodzaje, przykłady

Mutacje genowe dotyczą zmiany niewielkiego fragmentu DNA i zachodzą w obrębie nie więcej niż jednego genu. Są one wywoływane najczęściej w sposób spontaniczny.

Dzielimy je na:

1. Substytucje (mutacje punktowe) – polegają na zamianie jednej pary nukleotydów na inną parę, wyróżniamy:

tranzycje – mają miejsce, gdy zasada purynowa zastępowane jest inna zasadą purynową (np. A przez G), a zasada pirymidynowa inną pirymidynową (np. C przez T)

transwersje – mają miejsce, gdy zasada purynowa zastępowane jest zasadą pirymidynową (np. A przez T) lub zasada pirymidynowa zastąpiona jest przez zasadę purynową (np. C przez G)

2. Delecje – polegają na utracie jednej lub więcej par nukleotydów

3. Insercje – polegają na wstawieniu pary nukleotydów lub kliku par

 Ilustracja najczęstszych mutacji genowych

Ilustracja najczęstszych mutacji genowych

Konsekwencje mutacji mogą być różne. W przypadku substytucji zmiany zachodzą w obrębie trójki nukleotydów, nie następuje wiec przesunięcie ramki odczytu. Skutkiem mutacji zmiany sensu, gdy zamieniony zostaje nukleotyd występujący w drugiej lub trzeciej pozycji kodonu, jest powstanie innego aminokwasu. Mutacje punktowe mogą być neutralne i nie wywoływać żadnych zmian, gdy zachodzą w obrębie trzeciego nukleotydu w kodonie np. triplet GGA zostaje zamieniony na GGG, który wciąż koduje glicynę. Jeśli w wyniku mutacji triplet kodujący jakiś aminokwas zostanie zastąpiony kodonem stop to nastąpi skrócenie białka. Delecje i insercje nukleotydów, których liczba nie jest wielokrotnością liczby trzy powodują przesunięcie ramki odczytu i  zmianę sekwencji kodowanego białka od miejsca mutacji do końca sekwencji kodującej. Wypadnięcie tylko trójki nukleotydów jest przyczyną utraty jednego aminokwasu, a wstawienie dodatkowego kodonu skutkuje wydłużeniem łańcucha białka o jeden aminokwas. 

Polecamy również:

  • Mutacje chromosomowe strukturalne – rodzaje, przykłady

    Mutacje chromosomowe strukturalne to mutacje, w których dochodzi do zmiany budowy w obrębie pojedynczych chromosomów lub ich fragmentów. Wyróżniamy:• definicjencję – ma miejsce, gdy dochodzi do pęknięcia chromosomu i utraty jego krótszego fragmentu wraz z zawartymi w... Więcej »

  • Mutacje chromosomowe liczbowe – rodzaje, przykłady

    Mutacje chromosomowe liczbowe (genomowe) jak sama nazwa wskazuje dotyczą zmiany liczby chromosomów.  Aneuploidy są to organizmy, które posiadają zmienioną liczbę pojedynczych chromosomów. Najczęściej spotykanymi aneuploidami są monosomie i... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52