Mutacje chromosomowe liczbowe – rodzaje, przykłady

Mutacje chromosomowe liczbowe (genomowe) jak sama nazwa wskazuje dotyczą zmiany liczby chromosomów. 

MUTACJE CHROMOSOMOWE LICZBOWE

Aneuploidia

Euploidia

monsomia

Autopoliploidia

Allopoliploidia

trisomia

triploid

 

 

tetraploid

 

Aneuploidy są to organizmy, które posiadają zmienioną liczbę pojedynczych chromosomów. Najczęściej spotykanymi aneuploidami są monosomie i trisomie.

monosomia – to utrata jednego chromosomu z określonej pary chromosomów homologicznych (2n – 1)

trisomie – to dodanie dodatkowego chromosomu to określonej pary chromosomów homologicznych (2n + 1)

Zazwyczaj przyczyną aneuploidii jest nondysjunkcja, czyli nierozdzielenie się pary hromosomów homologicznych w czasie mejozy (w I lub II podziale) lub mitozy zachodzącej w embriogenezie. W wyniku połączenie się normalnej gamety z gametą z nieprawidłową liczbą chromosomów powstają monosomiki (gameta normalna + gameta 1n – 1) lub trisomiki (gameta normalna + gameta 1n +1). Przyczyną powstania zygoty trisomicznej są najczęściej wadliwe gamety żeńskie, przy czym częstość wystąpienia nieprawidłowości w mejozie rośnie wraz z wiekiem matki (ryzyko urodzenia dziecka z Zespołu Downa jest większe u kobiet po 40 roku życia).

Euploidy są to organizmy, które mają powielony cały komplet chromosomów. Wśród euploidów wyróżniamy:

1. autopoliploidy – posiadają zwielokrotniony własny zestaw chromosomów, są wiec mutantami jednego gatunku. Wśród nich wyróżniamy:

triploidy – są to organizmy posiadające 3n chromosomów, które powstają w wyniku dispermii, czyli zapłodnienia jednej komórki jajowej dwoma plemnikami lub w wyniku połączenia gamety normalnej z gametą o diploidalnej liczbie chromosomów (n + 2n = 3n). Gamety diploidalne są efektem nierozdzielenia się chromosomów w czasie oogenezy lub spermatogenezy.

tetraploidy – są to organizmy posiadające 4n chromosomów, które powstają w wyniku braku pierwszego podziału zygoty w czasie mejozy na skutek np. niewykształcenia się wrzeciona kariokinetycznego

2. allopoliploidy – powstają w wyniku połączenia się dwóch różnych genomów, są więc mutantami różnych gatunków Allopoliploidy posiadają zwielokrotniony (dwa lub więcej razy) diploidalny zestaw chromosomów niehomologicznych. Mutanty te występują głównie w świecie roślin. Wśród zwierząt znane są tylko nieliczne wyjątki np. muł (będący krzyżówką osła i klaczy), czy żubroń (będący krzyżówką żubra i krowy).

Polecamy również:

  • Mutacje genowe – rodzaje, przykłady

    Mutacje genowe dotyczą zmiany niewielkiego fragmentu DNA i zachodzą w obrębie nie więcej niż jednego genu. Są one wywoływane najczęściej w sposób spontaniczny. Dzielimy je na: 1. Substytucje (mutacje punktowe) – polegają na zamianie jednej pary nukleotydów na inną parę,... Więcej »

  • Mutacje chromosomowe strukturalne – rodzaje, przykłady

    Mutacje chromosomowe strukturalne to mutacje, w których dochodzi do zmiany budowy w obrębie pojedynczych chromosomów lub ich fragmentów. Wyróżniamy:• definicjencję – ma miejsce, gdy dochodzi do pęknięcia chromosomu i utraty jego krótszego fragmentu wraz z zawartymi w... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43