Zbilansuj reakcję redoks dla nitrobenzenu

Uzgodnij poniższą reakcję redoks. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ stopnień utlenienia azotu i cyny w każdej cząsteczce. Czy w tej reakcji zmienia się stopień utlenienia azotu?Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
31.01.2020 23:19

1.1.   Zapisanie stopni utlenienia na poszczególnych atomach nitrobenzenu i aniliny, zgodnie elektroujemnością atomów. W tym przykładzie azot redukuje się z +3 na -3 stopień utlenienia, z kolei cyna utlenia się z +2 na +4 (por. zdjęcie).

 

1.2.   Zapisanie reakcji połówkowych dla utleniacza i reduktora. W tym przykładzie utleniaczem jest nitrobenzen a reduktorem jony cyny

Sn2+ → Sn4+ 

C6H5NO2 → C6H5NH2

1.3.   Uzgodnienie atomów niemetali i metali po obu stronach równań połówkowych

Sn2+ → Sn4+

C6H5NO2 → C6H5NH2 + 2H2O

1.4.    Zbilansowanie reakcji połówkowych przez uzgodnienie atomów tlenu, wodoru oraz ładunku całkowitego

Sn2+ → Sn4+ + 2e- |x3

C6H5NO2 + 6H+ + 6e- → C6H5NH2 + 2H2O |x1

1.5.   Uzupełnienie współczynników reakcji redoks poprzez dodanie stronami reakcji połówkowych a następnie uproszczenie równania

C6H5NO2 + 6H+ + 3Sn2+ → C6H5NH2 +3Sn4+ + 2H2O

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza