Natężenie prądu i ilość ładunków

Oblicz natężenie prądu i liczbę elementarnych ładunków, jakie przepłyneły w czasie 4 ms, jeżeli w tym czasie przepłyną ładunek 2*10-4 C, a także gęstośc prądu, jeżeli przewodnik ten ma 1 mm2 przekroju poprzecznego.

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
19.04.2020 16:09

Dane i szukane z zadania:

t=4ms=4*10 ^{-3}s

Q=2*10^{-4}C

S=1mm^2=1*10^{-7}m^2

I=?

n=?

j=?

e=1,6*10^{-19}

Natężenie pradu obliczamy ze wzoru:

I= \frac{Q}{T}

I= \frac{2*10^{-4}C}{4*10^{-3}s} =5*10^{-2}A

Ilość elementarnych ładunków przepływajacych w jednostce czasu:

n= \frac{Q}{e}

n= \frac{2*10^{-4}}{1,6*10^{-19}} =1,25*10^{15}

Gęstość prądu otrzymamy z zależności:

j= \frac{I}{S}

j= \frac{5*10^{-2}A}{1*10^{-7}m^2} =5*10^5 \frac{A}{m^2}

Odp. Natężenie pradu wynosi 5*10^{-2}A ilość elementarnych ładunków przepływajacych w jednostce czasu 1,25*10^{15} a gęstość prądu 5*10^5 \frac{A}{m^2} .

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: