Splicing oraz splicing alternatywny

Splicing to nazwa procesu polegającego na składaniu genu. Głównym zadaniem tego procesu jest usunięcie intronów w genie nieciągłym tak, aby mRNA biorący udział w translacji mógł kodować ciągły łańcuch polipeptydowy. Przebieg tego mechanizmu odbywa się dzięki kompleksowi zwanemu spliceosomem, który składa się z białek i RNA.

Jak zachodzi splicing?

Mechanizm skupia się na odpowiednim rozpoznaniu intronu, dlatego musi on posiadać sekwencję GU na końcu 5’ oraz sekwencję AG na końcu 3’. Spliceosom rozpoznaje dokładnie te sekwencje i tworzone są z nimi połączenia. Najpierw spliceosom powoduje odcięcie nukleotydu adeninowego z końca intronu 5’ przez co powstaje charakterystyczna pętla, a następnie grupa 3’-OH od uwolnionego egzonu dołącza się do nukleotydu intronu na końcu 3’. W ten sposób egzony łączą się ze sobą, a wycięty intron ma postać lassa.

Samowycinanie się intronów

Kiedy intron sam może katalizować reakcje wycinania, mamy do czynienia z mechanizmem samowycinania się intronów. W tym zjawisku spliceosom nie bierze udziału, a reakcja jest autokatalityczna i zachodzi z udziałem intronów z grupy I lub II. Niekiedy wymaga obecności dodatkowych białek.

Splicing alternatywny

Zachodzi kiedy łączone są ze sobą różne egzony, nie zawsze w takiej samej kolejności w jakiej znajdują się w genie. Czasem w tym splicingu dochodzi do zachowania niektórych intronów oraz do pominięcia egzonów. Ten rodzaj splicingu umożliwia zachowanie zmienności białek, ponieważ z jednego genu może powstać więcej niż jedna cząsteczka mRNA.

Schemat splicingu
Schemat splicingu

Polecamy również:

 • Budowa DNA i funkcje

  DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy jest związkiem organicznym, będącym makrocząsteczką. DNA zbudowany jest z nukleotydów, czyli podstawowych jednostek, które łącząc się ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi tworzą łańcuch polinukleotydowy. Więcej »

 • Replikacja DNA – przebieg, etapy, znaczenie

  Replikacja jest to proces powielania DNA, w wyniku którego z jednej cząsteczki DNA powstają dwie identyczne kopie. W czasie replikacji dochodzi do rozplecenia podwójnej helisy i dobudowania do każdej starej nici (służącej jako matryca) nowej nici komplementarnej. Takisposób... Więcej »

 • RNA - budowa, funkcje, rodzaje

  RNA, czyli kwas rybonukleinowy jest polimerem utworzonym przez połączone ze sobą monomery zwane nukleotydami. Choć RNA budową przypomina kwas DNA, to jednak istnieją pomiędzy tymi dwiema cząsteczkami zasadnicze różnice. W przeciwieństwie do DNA, który jest dwuniciowy, RNA tworzy... Więcej »

 • Porównanie DNA i RNA

  Cecha DNA RNA cukier deoksyryboza ryboza zasady azotowe adenina (A) , tymina (T), cytozyna (C), guanina (G) adenina (A) , uracyl (U), cytozyna (C), guanina (G) struktura dwuniciowa helisa pojedyncza nić wielkość... Więcej »

 • Organizacja materiału genetycznego

  Genom jest to całość kwasu nukleinowego lub inaczej komplet wszystkich genów, który stanowi informację genetyczną organizmu. Wielkość genomu zazwyczaj określa się ją poprzez podanie liczby par zasad (nukleotydów) tworzących cały DNA. U większości organizmów genom przybiera postać... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43