Epigenetyka

Epigenetyka to nauka badająca zmiany w ekspresji genów, które wywołane są czynnikami zewnętrznymi i mogą być dziedziczone. Stara się wytłumaczyć, co odpowiada za różnice w fenotypie komórek różnych tkanek, mimo posiadania identycznego kodu genetycznego. Epigenom to zbiór modyfikacji chromatydy (budującego ją DNA i białek histonowych), które regulują ekspresję, replikację i naprawę DNA. Epigenom może być modyfikowane przez represory, czyli czynniki środowiska zewnętrznego, wymuszające zmianę fenotypu, są to m.in. dieta, stres, klimat, przebyte traumy.

Przykładem regulacji epigenetycznej jest różnicowanie się larw pszczelich w dorosłe osobniki. Pomimo że wszystkie larwy posiadają ten sam genotyp, tylko larwa karmiona przez cały okres dojrzewania mleczkiem pszczelim staje się królową. Robotnice rozwijają się z larw karmionym pyłkiem i nektarem. Innym przykładem wpływu czynnika środowiskowego na ekspresję genów jest różnicowanie się płci u zarodków gadzich, która uzależniona jest od wysokości temperatury.

Do czynników epigenetycznych, sterujących ekspresją genów zalicza się:

- modyfikacje białek histonowych (metylację, fosforylacje, ubikwitynację),

- metylację DNA (prowadzi do punktowej inaktywacji chromatyny),

- mikroRNA (łączy się z cząsteczkami mRNA, uniemożliwiając ich translację).

Polecamy również:

 • Budowa DNA i funkcje

  DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy jest związkiem organicznym, będącym makrocząsteczką. DNA zbudowany jest z nukleotydów, czyli podstawowych jednostek, które łącząc się ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi tworzą łańcuch polinukleotydowy. Więcej »

 • Replikacja DNA – przebieg, etapy, znaczenie

  Replikacja jest to proces powielania DNA, w wyniku którego z jednej cząsteczki DNA powstają dwie identyczne kopie. W czasie replikacji dochodzi do rozplecenia podwójnej helisy i dobudowania do każdej starej nici (służącej jako matryca) nowej nici komplementarnej. Takisposób... Więcej »

 • RNA - budowa, funkcje, rodzaje

  RNA, czyli kwas rybonukleinowy jest polimerem utworzonym przez połączone ze sobą monomery zwane nukleotydami. Choć RNA budową przypomina kwas DNA, to jednak istnieją pomiędzy tymi dwiema cząsteczkami zasadnicze różnice. W przeciwieństwie do DNA, który jest dwuniciowy, RNA tworzy... Więcej »

 • Porównanie DNA i RNA

  Cecha DNA RNA cukier deoksyryboza ryboza zasady azotowe adenina (A) , tymina (T), cytozyna (C), guanina (G) adenina (A) , uracyl (U), cytozyna (C), guanina (G) struktura dwuniciowa helisa pojedyncza nić wielkość... Więcej »

 • Organizacja materiału genetycznego

  Genom jest to całość kwasu nukleinowego lub inaczej komplet wszystkich genów, który stanowi informację genetyczną organizmu. Wielkość genomu zazwyczaj określa się ją poprzez podanie liczby par zasad (nukleotydów) tworzących cały DNA. U większości organizmów genom przybiera postać... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42