Heterozygota, homozygota, hemizygota

Terminy stosowane w genetyce

Homozygota, heterozygota oraz hemizygota są podstawowymi terminami używanymi w genetyce. Określają one charakter genetyczny danego organizmu a konkretnie charakter alleli w chromosomach.

Heterozygota

Tym terminem określa się organizm, który posiada różne allele tego samego genu, w tym samym locus znajdującym się w chromosomach homologicznych. W zadaniach genetycznych stosuje się do oznaczenia małą oraz dużą literę (Aa). Takie oznaczenie interpretuje się w następujący sposób: duża litera A – allel genu jest dominujący, mała liter a – allel genu jest recesywny. Cecha będąca dominującą ma przewagę nad cechą recesywną. Ponadto informacja o tym, że organizm jest heterozygotyczny oznacza, że konkretny gen może występować co najmniej w dwóch wariantach.

Homozygota

Określenie homozygota stosuje się do organizmów, które mają dwa identyczne allele konkretnego genu. Mogą to być zarówno allele recesywneaa oraz dominująceAA. Gamety takich organizmów, są identyczne pod względem materiału genetycznego.

Hemizygota

Określa się w ten sposób osobnika płci męskiej, który zawiera wyłącznie jeden allel danego genu związany z chromosomem płci ( chromosomem X). W tej sytuacji możemy wyróżnić następujące genotypy: XaYrecesywny oraz XAY dominujący. Warto pamiętać, że wśród różnych gatunków zwierząt stosuje się oznaczenia Z oraz W. Samce ptaków posiadają dwa chromosomy Z (ZZ) a samice (ZW). Wóczas chromosom W nie może być nośnikiem allelu.

Polecamy również:

 • Budowa DNA i funkcje

  DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy jest związkiem organicznym, będącym makrocząsteczką. DNA zbudowany jest z nukleotydów, czyli podstawowych jednostek, które łącząc się ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi tworzą łańcuch polinukleotydowy. Więcej »

 • Replikacja DNA – przebieg, etapy, znaczenie

  Replikacja jest to proces powielania DNA, w wyniku którego z jednej cząsteczki DNA powstają dwie identyczne kopie. W czasie replikacji dochodzi do rozplecenia podwójnej helisy i dobudowania do każdej starej nici (służącej jako matryca) nowej nici komplementarnej. Takisposób... Więcej »

 • RNA - budowa, funkcje, rodzaje

  RNA, czyli kwas rybonukleinowy jest polimerem utworzonym przez połączone ze sobą monomery zwane nukleotydami. Choć RNA budową przypomina kwas DNA, to jednak istnieją pomiędzy tymi dwiema cząsteczkami zasadnicze różnice. W przeciwieństwie do DNA, który jest dwuniciowy, RNA tworzy... Więcej »

 • Porównanie DNA i RNA

  Cecha DNA RNA cukier deoksyryboza ryboza zasady azotowe adenina (A) , tymina (T), cytozyna (C), guanina (G) adenina (A) , uracyl (U), cytozyna (C), guanina (G) struktura dwuniciowa helisa pojedyncza nić wielkość... Więcej »

 • Organizacja materiału genetycznego

  Genom jest to całość kwasu nukleinowego lub inaczej komplet wszystkich genów, który stanowi informację genetyczną organizmu. Wielkość genomu zazwyczaj określa się ją poprzez podanie liczby par zasad (nukleotydów) tworzących cały DNA. U większości organizmów genom przybiera postać... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 4 =
max
2019-10-28 19:09:33
miłego dnia
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16