Telomery w procesie starzenia

Telomery mają swój udział w procesie starzenia się. Określeniem tym nazywa się fragmenty chromosomów, które znajdują się na ich końcach i zabezpieczają chromosomy przed uszkodzeniami podczas kopiowania materiału genetycznego. Każdy chromosom posiada dwa telomery. Jednak podczas każdego podziału komórki, telomer ulega skróceniu, co może zwiększać szansę na zapoczątkowanie procesu nowotworzenia oraz przyczynia się do procesu starzenia komórek oraz tkanek.

Telomery (świecące punkty na końcach chromosomów)
Telomery
(świecące punkty na końcach chromosomów)

 

Jakie są funkcje telomerów?

ochraniają końce chromosomów przed uszkodzeniem

stabilizują chromosomy

wspomagają ułozenie chromosomów podczas podziałów komórki

Jaki jest udział telomerów w procesie starzenia się?

Telomery wspomagają chromosomy podczas podziałów komórkowych, które powodują ich każdorazowe skracanie. Gdy skrócą się maksymalnie - telomery przestają istnieć, wówczas dochodzi do intensywnych zmian w komórce. Może to doprowadzić do zlepiania się chromosomów z innym, a także do zwiększenia ekspresji jednych genów i zahamowania ekspresji innych, co z kolei prowadzi do zmniejszenia tempa metabolizmu, a przez to organy i tkanki zaczynają się starzeć.

Polecamy również:

 • Budowa DNA i funkcje

  DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy jest związkiem organicznym, będącym makrocząsteczką. DNA zbudowany jest z nukleotydów, czyli podstawowych jednostek, które łącząc się ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi tworzą łańcuch polinukleotydowy. Więcej »

 • Replikacja DNA – przebieg, etapy, znaczenie

  Replikacja jest to proces powielania DNA, w wyniku którego z jednej cząsteczki DNA powstają dwie identyczne kopie. W czasie replikacji dochodzi do rozplecenia podwójnej helisy i dobudowania do każdej starej nici (służącej jako matryca) nowej nici komplementarnej. Takisposób... Więcej »

 • RNA - budowa, funkcje, rodzaje

  RNA, czyli kwas rybonukleinowy jest polimerem utworzonym przez połączone ze sobą monomery zwane nukleotydami. Choć RNA budową przypomina kwas DNA, to jednak istnieją pomiędzy tymi dwiema cząsteczkami zasadnicze różnice. W przeciwieństwie do DNA, który jest dwuniciowy, RNA tworzy... Więcej »

 • Porównanie DNA i RNA

  Cecha DNA RNA cukier deoksyryboza ryboza zasady azotowe adenina (A) , tymina (T), cytozyna (C), guanina (G) adenina (A) , uracyl (U), cytozyna (C), guanina (G) struktura dwuniciowa helisa pojedyncza nić wielkość... Więcej »

 • Organizacja materiału genetycznego

  Genom jest to całość kwasu nukleinowego lub inaczej komplet wszystkich genów, który stanowi informację genetyczną organizmu. Wielkość genomu zazwyczaj określa się ją poprzez podanie liczby par zasad (nukleotydów) tworzących cały DNA. U większości organizmów genom przybiera postać... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16