Zmienność organizmów dziedziczna i niedziedziczna

Zmienność niedziedziczna (środowiskowa) to zmiany fenotypu pod wpływem rożnych warunków środowiskowych. Fenotyp jest więc efektem współdziałania między genotypem, a środowiskiem. Zmienność niedziedziczna jak sama nazwa wskazuje nie może być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ponadto istnieją pewne granice, w obrębie których genotyp może zmieniać fenotyp. Granice te nazywamy plastycznością genotypu. Przykładem zmienności środowiskowej są liście strzałki wodnej. Przyjmą one odmienny kształt w zależności od miejsca, w którym się rozwijają (strzałkowate – powyżej lustra wody, owalne – na wodzie i taśmowate – pod wodą). Modyfikujący wpływ środowiska można zaobserwować także w barwie tłuszczu królików. U tych zwierząt cechą dominującą jest biała barwa tłuszczu, a cecha recesywną żółta. Tak więc po skrzyżowaniu dwóch homozygot: dominującej i recesywnej w pokoleniu F2 rozszczepienie cech powinno wynosić 3:1. Taki wynik uzyskamy jednak jedynie wtedy, gdy króliki będą karmione paszą bogatą w ksantofile (barwniki, które po odłożeniu w tłuszczu dają mu żółty kolor). W przeciwnym razie tłuszcz wszystkich osobników będzie biały.

Liście strzałki wodnej są przykładem zmienności niedziedzicznej
Liście strzałki wodnej są przykładem 
zmienności niedziedzicznej


Zmienność rekombinacyjna to zmiany genotypu powstałe w wyniku tworzenia nowych układów alleli, które nie prowadzą do zwiększenia puli genowej. Zmienność rekombinacyjna powstaje na drodze crossing-over, przypadkowej segregacji chromosomów w czasie mejozy oraz losowego łączenie się gamet w trakcie zapłodnienia.

Zmienność mutacyjna to zmiany genotypu powstałe pod wpływem mutacji, czyli nagłych, skokowych zmian zachodzących w obrębie materiału genetycznego, które prowadzą do powstania nowej informacji genetycznej. Mutacja komórek somatycznych nie dziedziczą się, natomiast mutacje komórek płciowych są przekazywane następnemu pokoleniu, jeśli dojdzie do połączenia zmienionych gamet. Mutacje mogą zachodzić w obrębie genów lub całych chromosomów. 

Zmienność organizmów

Niedziedziczna

Dziedziczna

 

Rekombinacyjna

Mutacyjna

 

Mutacje genowe

Mutacje chromosomowe

strukturalne

liczbowe

 

Polecamy również:

 • Budowa DNA i funkcje

  DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy jest związkiem organicznym, będącym makrocząsteczką. DNA zbudowany jest z nukleotydów, czyli podstawowych jednostek, które łącząc się ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi tworzą łańcuch polinukleotydowy. Więcej »

 • Replikacja DNA – przebieg, etapy, znaczenie

  Replikacja jest to proces powielania DNA, w wyniku którego z jednej cząsteczki DNA powstają dwie identyczne kopie. W czasie replikacji dochodzi do rozplecenia podwójnej helisy i dobudowania do każdej starej nici (służącej jako matryca) nowej nici komplementarnej. Takisposób... Więcej »

 • RNA - budowa, funkcje, rodzaje

  RNA, czyli kwas rybonukleinowy jest polimerem utworzonym przez połączone ze sobą monomery zwane nukleotydami. Choć RNA budową przypomina kwas DNA, to jednak istnieją pomiędzy tymi dwiema cząsteczkami zasadnicze różnice. W przeciwieństwie do DNA, który jest dwuniciowy, RNA tworzy... Więcej »

 • Porównanie DNA i RNA

  Cecha DNA RNA cukier deoksyryboza ryboza zasady azotowe adenina (A) , tymina (T), cytozyna (C), guanina (G) adenina (A) , uracyl (U), cytozyna (C), guanina (G) struktura dwuniciowa helisa pojedyncza nić wielkość... Więcej »

 • Organizacja materiału genetycznego

  Genom jest to całość kwasu nukleinowego lub inaczej komplet wszystkich genów, który stanowi informację genetyczną organizmu. Wielkość genomu zazwyczaj określa się ją poprzez podanie liczby par zasad (nukleotydów) tworzących cały DNA. U większości organizmów genom przybiera postać... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 5 + 3 =
Mika
2020-11-24 16:05:45
notatka nie zrozumiała :-(
Ktosmądry
2020-04-17 09:25:29
Ta notatka w niczym mi się nie przydała
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16