Abchazja, Adżaria i Osetia Południowa - konflikty - przyczyny, przebieg, skutki

Abchazja, Adżaria i Osetia Południowa – konflikty - przyczyny

Żeby zrozumieć przyczyny konfliktu gruzińskiego trzeba zwrócić się ku historii – od wieków na terenie kraju rywalizowały ze sobą wpływy perskie i tureckie. Obecnie kraj jest silnie zróżnicowany pod względem religijnym – mieszka w nim ludność chrześcijańska oraz znaczna mniejszość muzułmańska. Ważną przyczyną konfliktu może być także rywalizacja o gruzińskie ropociągi i złoża gazu.

Abchazja, Adżaria i Osetia Południowa – konflikty - przebieg

Gdy ZSRR chylił się ku upadkowi, w poszczególnych republikach radzieckich odbywały się referenda, które miały zadecydować o losach poszczególnych republik. Gruziński parlament nie zdecydował się na udział w tym referendum (warto podkreślić, że zdecydowała się Abchazja, która w zdecydowanej większości wybrała pozostanie w ZSRR – Abchazja znajdowała się na terenie Gruzińskiej SRR).

9 kwietnia 1991 r. Rada Najwyższa Republiki Gruzji reaktywowała niepodległość kraju nawiązując do osiągnięć z roku 1918 r. Prezydentem kraju został Zwiada Gamsachurdii. Jednocześnie w Abchazji zadecydowano o suwerenności (status republiki związkowej) i zawiązaniu federacji z Gruzją – przyznano wówczas, iż władze Gruzji nie mają prawa decydować o włączeniu Abchazji w skład swojego kraju.

Podobne problemy dotyczyły także Osetii Południowej– krainy zamieszkiwanej przez gruzińską mniejszość (ok 30%). W referendum przeprowadzonym w Osetii w styczniu 1992 r. 99% głosujących opowiedziała się za oderwaniem od Gruzji i przyłączeniem Osetii do Rosji. Pierwszym prezydentem niepodległej Osetii Południowej był Ludwig Czibarow. W chwili odrywania się od Gruzji Osetia Południowa znajdowała się w zapaści gospodarczej i otrzymywała środki pomocowe z rosyjskiej Osetii Północnej. Proces pokojowych rozmów między Gruzją a Osetią rozpoczął się w 1997 r. Od tego roku rozmowy są prowadzone systematyczne, a granice Osetii Południowej pozostają otwarte.

W przypadku Adżarii prowincja nie rościła sobie prawa do niepodległości, ale chciała uzyskać daleko idącą autonomię. Warto tutaj przytoczyć nazwisko Asłana Abaszydze, przywódcy Adżarii.

Do roku 1993 r. trwała tzw. gorąca faza konfliktów gruzińskich, które następnie uległy – jak można to określić – zamrożeniu. Sytuacja taka trwała do 2003/2004 r. Wówczas prezydentem Gruzji został Michaił Saakaszwili, który rozpoczął ważne reformy państwowe i współpracę z państwami Zachodu. Pokojowe przejęcie władzy przez Saakaszwilego określane jest jako tzw. rewolucja róż.

W 2004 r. doszło także do zmian w relacjach z Adżarią – mieszkańcy prowincji obalili Asłana Abaszydze i przywrócili Adżarię Gruzji. 5 lipca prezydent Gruzji podpisał dekret o statusie Adżarskiej Republiki Autonomicznej, pozostawiając w jej gestii takie sprawy jak oświata, budownictwo itp. (obronność przejął rząd centralny).

Jeśli chodzi o relację z Abchazją to Saakaszwili również zaproponował jej znaczną autonomię, ale po odmowie – doszło do działań zbrojnych.

W przypadku Osetii starcia rozpoczęły się już na przełomie 2003 i 2004 r. i trwały przez kolejne lata mimo wielu pomysłów na rozwiązanie konfliktu i zaangażowania innych krajów (m.in. Francji, Łotwy, Ukrainy), a także ONZ, UE i OBWE. Sytuacja zaogniła się w roku 2008 r. kiedy to doszło do pięciodniowej wojny między wojskami rosyjskimi a gruzińskimi na terenie Osetii Południowej. Wojna ta, a także brak oficjalnego zakończenia konfliktu gruzińskiego (w który – ze względu na surowce naturalne są także bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane inne państwa) sprawia, że sytuacji w regionie nie można nazwać stabilną.

Polecamy również:

 • Konflikt w Irlandii Północnej - przyczyny, przebieg, skutki

  Podłoża konfliktu w Irlandii Północnej można szukać już XVI wieku, kiedy uwidoczniły się wyraźnie różnice religijne między anglikańską Anglią i katolicką Irlandią (liczne prześladowania katolików). Nie do zaakceptowania dla Irlandczyków (szczególnie w obliczu narodzin idei... Więcej »

 • Konflikt w Kurdystanie - przyczyny, przebieg, skutki

  Konflikt kurdyjski jest do dzisiaj nierozwiązanym konfliktem o podłożu etnicznym, związanym z dążeniem Kurdów do uzyskania niepodległości państwa Kurdystanu. Kurdowie to wielomilionowa grupa etniczna (szacuje się, że obecnie występuje około 27 milionów Kurdów), która w większości... Więcej »

 • Konflikt w Sudanie - przyczyny, przebieg, skutki

  Konflikt w Sudanie jest jednym z najdłuższych i najbardziej krwawych konfliktów XX wieku – śmierć poniosło w nim ponad 1,5 miliona osób. Konflikt spowodował też falę uchodźstwa – miejsce zamieszkania musiało zmienić ponad 4 milionów Sudańczyków. Więcej »

 • Konflikt w Kosowie - przyczyny, przebieg, skutki

  Kosowo od wieków stanowi kość niezgody pomiędzy rywalizującymi ze sobą narodami bałkańskimi. W przeciągu setek lat było pod panowaniem Bułgarii, Serbii, Imperium Osmańskiego. Więcej »

 • Konflikt w Czeczenii - przyczyny, przebieg, skutki - WOS

  Czeczenia jest autonomiczną republiką, częścią składową Federacji Rosyjskiej – od wielu lat Czeczeni dążą jednak do możliwości oderwania się od Rosji i uzyskania niepodległości. Republika Czeczenii jest zamieszkiwania w zdecydowanej większości przez ludność czeczeńską (prawie 68%). Charakterystyczną cechą... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43