Oddziaływania nieantagonistyczne

Zdefiniuj oddziaływania nieantagonistyczne oraz wyjaśnij na czym polega mutualizm i komensalizm.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 21:47

Oddziaływania nieantagonistyczne to oddziaływania pomiędzy organizmami, w wyniku których przynajmniej jedna ze stron odnosi korzyści, natomiast żadna nie odnosi strat. Zaliczamy do nich mutualizm, komensalizm.

Mutualizm to silny związek organizmów, które wzajemnie czerpią z siebie korzyści, nie przynosząc strat. Charakteryzuje się tym, że współpraca ta jest niezbędna do ich przeżycia.

Komensalizm to związek organizmów, w którym tylko jedna strona czerpie korzyści, natomiast nie wyrządza żadnych krzywd tej drugiej. Związek ten nie jest niezbędny do jej przeżycia.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: