Siatki kartograficzne

Na poniższej rycinie przedstawiono jedną z grup siatek kartograficznych - odpowiedz na pytanie, do której grupy należą? 

1) siatki walcowe

2) siatki stożkowe

3) siatki pseudowalcowe

4) siatki azymutalne

5) siatki pseudostożkowe

 

Ponadto wskaż, którą cyfrą oznaczono siatkę w położeniu:

ukośnym -

normalnym

poprzecznym -

 

Siatki kartograficzne_Siatki kartograficzne

Ryc. Siatki kartograficzne

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
25.10.2020 12:12

Zaprezentowane siatki należą do grupy siatek azymutalnych (inaczej płaszczyznowych).

Siatkę w położeniu ukośnym oznaczono literą C)

Siatkę w położeniu normalnym oznaczono literą A)

Siatkę w położeniu poprzecznym oznaczono literą B)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza