Społeczne, polityczne skutki terroryzmu na świecie - WOS

Konsekwencje terroryzmu są z reguły dużej wagi. Można je podzielić na trzy zasadnicze rodzaje: polityczne, gospodarcze i społeczne.

Wśród skutków politycznych, blisko powiązanych ze społecznymi, do najważniejszych należą przede wszystkim: wytworzenie się sytuacji poparcia społecznego (wyrażonego np. poprzez głosowanie w wyborach) dla określonych organizacji, grup czy partii politycznych zachowawczych, konserwatywnych (gdy mamy do czynienia z negatywną, potępiającą reakcją społeczeństwa na akty terroru i organizacje z nimi powiązane) bądź wręcz odwrotnie - może to zaprocentować wzmocnieniem poparcia dla ruchów nacjonalistycznych, narodowowyzwoleńczych czy fundamentalistycznych wśród określonej grupy społecznej.

Z pewnością najbardziej widoczne są skutki społeczne. Obserwujemy je w postaci bezpośrednio poszkodowanych atakami terrorystycznymi – rannych, zabitych i ich rodzin, które odczuwają traumę po stracie bliskich. Z zamachami terrorystycznymi wiąże się także lęk poszkodowanych i ogółu społeczeństwa przed ewentualnymi kolejnymi takimi aktami – może przejawiać się w niekontrolowanych napadach paniki, poczuciu zastraszenia. To z kolei może mieć konsekwencje nawet w destabilizacji sytuacji państwowej.

Skutki gospodarcze to przede wszystkim wzrost kosztów związanych z wydatkami na zbrojenia mającymi być wykorzystanymi w walce z terroryzmem, destabilizacja ekonomiczna, wahania indeksów giełdowych, zwiększenie cen ropy naftowej czy - wreszcie - mniejsze zainteresowanie turystyką w niektórych rejonach świata.

Polecamy również:

 • Terroryzm islamski - cele, organizacje, historia. Islam a terroryzm

  Islam jest obecnie bardzo często kojarzony z terroryzmem, choć oczywiście religia ta wcale nie musi być powiązana z jakimikolwiek aktami przemocy. Współczesne skojarzenia wynikają jednak z częstego posługiwania się ideologią muzułmańską przez najaktywniej działające grupy terrorystyczne, w tym oczywiście... Więcej »

 • Międzynarodowy terroryzm i przestępczość zorganizowana - porównanie

  Przestępczość zorganizowana to złożone zjawisko, polegające na rozszerzeniu działalności przestępczej poza jednego człowieka – przestępcy działają w sposób zorganizowany, a łamiąc prawo, uzyskują nieraz znaczne zyski. Przestępczość zorganizowana może działać w skali lokalnej czy regionalnej, a także... Więcej »

 • Przyczyny terroryzmu na świecie - WOS

  Terroryzm może powstać na kilku podłożach. W pierwszym wypadku bardzo ważne są kwestie społeczne i psychiczne, bowiem czasem geneza terroryzmu jest efektem braku możliwości zaspokojenia potrzeb określonej grupy, co z kolei generuje poczucie krzywdy, a w dalszej perspektywie frustrację, która przeradza się w... Więcej »

 • Rodzaje, klasyfikacja terroryzmu - WOS

  Większość badaczy wyróżnia następujące rodzaje terroryzmu: 1. polityczny – to najczęściej występujący rodzaj terroryzmu. Mamy z nim do czynienia w momencie, kiedy celem działań terrorystycznych jest próba narzucenia zmian prawnych czy politycznych, np. przejęcie władzy, dokonanie... Więcej »

 • Terror a terroryzm - porównanie

  Pojęcie terroru (łac. terror – strach, straszna wieść) może być rozumiane jako stosowanie przemocy, ucisku, represji, czyli użycie środków nacisku wywołujących w człowieku strach, przerażenie, trwogę i poczucie zagrożenia. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 5 + 2 =
student
2018-09-19 19:01:03
za długi ja na ten temat mam napisac 15 stron czcionka 13 :D
Julka
2016-05-15 07:15:12
Wolałabym w punktach. Za długi tekst. Ja bym nie skorzystała... :(
Ostatnio komentowane
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06