Przyczyny terroryzmu na świecie - WOS

Terroryzm może powstać na kilku podłożach. W pierwszym wypadku bardzo ważne są kwestie społeczne i psychiczne, bowiem czasem geneza terroryzmu jest efektem braku możliwości zaspokojenia potrzeb określonej grupy, co z kolei generuje poczucie krzywdy, a w dalszej perspektywie frustrację, która przeradza się w terroryzm.

Zachowania ludzi w dużej mierze posiadają motywację psychologiczną – w grę wchodzą towarzyszące człowiekowi emocje. Jeśli dawka negatywnych emocji przekroczy pewną granicę, wówczas nagromadzona złość i frustracja może zostać rozładowana poprzez skrajne zachowanie, np. działania terrorystyczne, które przykują uwagę opinii publicznej. Nagromadzenie frustracji będącej wynikiem bezsilności, niemocy ludzkiej i skrajnego poczucia krzywdy mogą leżeć u podstaw decyzji o atakach terrorystycznych – jeśli inne metody zostają wyczerpane w walce o realizację danych postulatów, wówczas w grę wchodzi terroryzm jako środek ostateczny.

Wyżej wspomniane czynniki natury psychologicznej są tym groźniejsze, im bardziej wzmocnione zostaną bazą ideologiczną.

Kolejną przyczynę terroryzmu stanowi fundamentalizm religijny. Widać to wyraźnie na przykładach silnie rozwiniętych organizacjach terrorystycznych w świecie islamskim, gdzie stosowanie tego typu działań jest częściowo usankcjonowane przez religię (bądź interpretację jej fundamentalnych zasad). Terroryzm wynikający z tego typu pobudek jest szczególnie groźny, bowiem łączy się często z fanatyzmem i szczególną bezwzględnością w działaniu.

Wreszcie dochodzi jeszcze trzeci bardzo ważny czynnik – natury politycznej, przyczyniający się do rozwoju terroryzmu. Tym samym należy zauważyć, iż terroryzm bywa po prostu instrumentem walki politycznej, jest stosowany jako środek tej walki. Rywalizacja pomiędzy poszczególnymi grupami interesu przyczynia się do wykorzystania terroryzmu, gdyż stanowi on skuteczny sposób zastraszenia przeciwnika i wymuszenia na nim odpowiednich ustępstw.

Polecamy również:

 • Terroryzm islamski - cele, organizacje, historia. Islam a terroryzm

  Islam jest obecnie bardzo często kojarzony z terroryzmem, choć oczywiście religia ta wcale nie musi być powiązana z jakimikolwiek aktami przemocy. Współczesne skojarzenia wynikają jednak z częstego posługiwania się ideologią muzułmańską przez najaktywniej działające grupy terrorystyczne, w tym oczywiście... Więcej »

 • Międzynarodowy terroryzm i przestępczość zorganizowana - porównanie

  Przestępczość zorganizowana to złożone zjawisko, polegające na rozszerzeniu działalności przestępczej poza jednego człowieka – przestępcy działają w sposób zorganizowany, a łamiąc prawo, uzyskują nieraz znaczne zyski. Przestępczość zorganizowana może działać w skali lokalnej czy regionalnej, a także... Więcej »

 • Rodzaje, klasyfikacja terroryzmu - WOS

  Większość badaczy wyróżnia następujące rodzaje terroryzmu: 1. polityczny – to najczęściej występujący rodzaj terroryzmu. Mamy z nim do czynienia w momencie, kiedy celem działań terrorystycznych jest próba narzucenia zmian prawnych czy politycznych, np. przejęcie władzy, dokonanie... Więcej »

 • Społeczne, polityczne skutki terroryzmu na świecie - WOS

  Konsekwencje terroryzmu są z reguły dużej wagi. Można je podzielić na trzy zasadnicze rodzaje: polityczne, gospodarcze i społeczne. Więcej »

 • Terror a terroryzm - porównanie

  Pojęcie terroru (łac. terror – strach, straszna wieść) może być rozumiane jako stosowanie przemocy, ucisku, represji, czyli użycie środków nacisku wywołujących w człowieku strach, przerażenie, trwogę i poczucie zagrożenia. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06