Inwigilacja - definicja

Inwigilacja to tajna obserwacja kogoś lub tajny nadzór nad kimś. Jest to ogólne określenie śledzenia zachowań ludzi. Często jest stosowana w państwach totalitarnych, w których władza dąży do kontroli życia obywateli.Inwigilacją najczęściej zajmują się agenci wywiadu, biura detektywistyczne, policja, służby specjalne.

Inwigilacja elektroniczna

W dzisiejszych czasach najczęściej  przyjmuje ona  postać elektroniczną polegającą na monitorowaniu transferu danych, transmisji satelitarnych i kontroli rozmów telefonicznych. Działania inwigilacyjne mogą być prowadzone jako środek służący do poprawy bezpieczeństwa życia ludzkiego. Często są wdrażane w momentach kryzysowych, jak np. w USA po zamachach 11 września 2001 roku

Kontrowersje

Inwigilacja jest postrzegana jako zagrożenie dla prawa do prywatności i prawa wolności słowa. Rozwój inwigilacji w dzisiejszych czasach, z racji szybkiego rozwoju technologii, jest nieunikniony. Dlatego tak ważne jest informowanie ludzi o wymiarze kontroli i monitoringu, które ich dotyczą.

Polecamy również:

 • Geneza, pochodzenie, istota państwa

  Państwa nie rodzą się z dnia na dzień, ich powstawanie to długotrwały proces. Jednocześnie trudno czasem jednoznacznie ustalić kiedy możemy mówić już o istnieniu państwa a nie wspólnoty społeczno-politycznej, etnicznej, narodowej. Więcej »

 • Podział i typy państw - WOS

  Typologia państw jest dość problematycznym i skomplikowanym zagadnieniem, istnieje bowiem spór co do kryteriów jakie należy przyjąć w celu prawidłowej kwalifikacji państw. Najczęściej do określenie typu państwa używane jest kryterium dominującej klasy społecznej. Więcej »

 • Formy i modele ustrojowe państwa - definicja, klasyfikacja - WOS

  Formy państwa to całokształt sposobów powoływania władzy jej sprawowania, wzajemne relacje organów władzy oraz metody organizowania życia społeczno-politycznego. Wyróżnia się je ze względu na następujące elementy... Więcej »

 • Systemy polityczne - definicja, cechy, główne elementy systemów politycznych

  Życie polityczne poszczególnych państw rozgrywa się przede wszystkim w określonym systemie politycznym, który jest podstawową kategorią politologiczną. Pojęcie systemu politycznego rodzi pewne spory wśród badaczy, którzy na wiele sposobów postrzegają istotę systemu politycznego.... Więcej »

 • Demokracja - informacje wstępne, geneza demokracji

  Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos – władza. Termin „demokracja” prawdopodobnie znalazł się użyciu już w V wieku p.n.e. - zastosował go grecki historyk Herodot. To forma ustroju politycznego, w której obywatele... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
Super przydało mi się to do zadania z Religii
• 2022-09-29 12:48:27
Dziękuję, pomogło mi w nauce :)
• 2022-09-29 12:05:27
Bardzo pomocny
• 2022-09-29 09:23:04
git
• 2022-09-27 14:46:23
Ok
• 2022-09-27 12:59:27