Nepotyzm w historii

Termin ten pochodzi z języka łacińskiego, w którym „nepos” oznacza „potomka”. Nepotyzm jest więc zatrudnianiem osób należących do rodziny.

Nepotyzm w Watykanie

Określenie to powstało w XVII wieku, jako efekt działalności papieży, którzy powszechnie wynosili do godności kardynalskiej lub książęcej swoich bliskich krewnych: braci, synów etc. Mieli oni także pozwolenie na gromadzenie ogromnych bogactw pochodzących z funduszy publicznych. Praktyka pojawiła się w Watykanie już w XV wieku kiedy to papież Kalikst III uczynił kardynałami dwóch swoich siostrzeńców. jednym z nich był Rodrigo Borgia, który jako późniejszy Aleksander VI był jednym z najbardziej skorumpowanych papieży. On z kolei oddał kapelusz kardynalski bratu swojej kochanki, Alessandro Farnese. Bulla Innocentego VI z 1692 roku oficjalnie położyła kres tym praktykom, jednak nieoficjalnie nepotyzm był jedną z form budowania stronnictw i zapleczy politycznych.

Współczesny nepotyzm

Również dzisiaj kumoterstwo jest powszechne. W USA o nepotyzm były oskarżane wielki i wpływowe rody, jak rodzina Kennedych. Również w dzisiejszej Polsce praktyki te są powszechnie stosowane w oświacie, medycynie, sferze prawniczej, organach administracji rządowej i samorządowej. W państwach autorytarnych z kolei synowie często dziedziczą władze po swoim ojcu, tak jest np. w przypadku rodu Kimów z Korei Płn.


Polecamy również:

 • Geneza, pochodzenie, istota państwa

  Państwa nie rodzą się z dnia na dzień, ich powstawanie to długotrwały proces. Jednocześnie trudno czasem jednoznacznie ustalić kiedy możemy mówić już o istnieniu państwa a nie wspólnoty społeczno-politycznej, etnicznej, narodowej. Więcej »

 • Podział i typy państw - WOS

  Typologia państw jest dość problematycznym i skomplikowanym zagadnieniem, istnieje bowiem spór co do kryteriów jakie należy przyjąć w celu prawidłowej kwalifikacji państw. Najczęściej do określenie typu państwa używane jest kryterium dominującej klasy społecznej. Więcej »

 • Formy i modele ustrojowe państwa - definicja, klasyfikacja - WOS

  Formy państwa to całokształt sposobów powoływania władzy jej sprawowania, wzajemne relacje organów władzy oraz metody organizowania życia społeczno-politycznego. Wyróżnia się je ze względu na następujące elementy... Więcej »

 • Systemy polityczne - definicja, cechy, główne elementy systemów politycznych

  Życie polityczne poszczególnych państw rozgrywa się przede wszystkim w określonym systemie politycznym, który jest podstawową kategorią politologiczną. Pojęcie systemu politycznego rodzi pewne spory wśród badaczy, którzy na wiele sposobów postrzegają istotę systemu politycznego.... Więcej »

 • Demokracja - informacje wstępne, geneza demokracji

  Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos – władza. Termin „demokracja” prawdopodobnie znalazł się użyciu już w V wieku p.n.e. - zastosował go grecki historyk Herodot. To forma ustroju politycznego, w której obywatele... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
xdxd jestem taka sigma ze to szok pyr jala
• 2024-04-17 09:06:00
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13