Zapisz równanie reakcji, obserwacje, wnioski oraz wykres zmian energii dla reakcji

Na zajęciach chemii wykonałeś doświadczenie polegające na spalaniu siarki. Zapisz równanie reakcji, obserwacje oraz wnioski z przeprowadzonego doświadczenia. Następnie określ efekt energetyczny reakcji, naszkicuj wykres energii przeprowadzonej reakcji w funkcji czasu oraz opisz wykres.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 18:19

Zapisanie równania reakcji:

S(s) + O2(g) → SO2(g)

 

Obserwacje: Siarka spala się niebieskim płomieniem, tworzą się kłęby białego dymu.

Wnioski: W reakcji powstał tlenek siarki(IV)

Reakcja spalania siarki jest egzoenergetyczna i towarzyszy jej wydzielanie ciepła do otoczenia, zatem ∆H < 0.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza