Przeliczanie stężeń – wzory, zadania

Istenieje wiele sposobów wyrażania stężeń, najczesciej stosowane są jednak stężenie procentowe i stężenie molowe.

Stężenie procentowe określa ilość substancji w gramach rozpuszczonej w jednostce masy lub objetości w jednostce objętości, natomiast stężenie procentowe odnosi się do ilości moli substancji rozpuszczonej w jednostce objętości.

Stężenie procentowe:

- procent masowy wyrażamy wzorem:

Gdzie:

roztworu =masa rozpuszczalnika + masa substancji rozpuszczonej

-procent objętościowy wyrażamy wzorem:

Ponieważ procent masowy nie jest zależny od temperatury jest on najczęściej stosowanym sposobem wyrażania stężeń. Należy pamiętać, że jeśli nie zostało uściślone z jakiego rodzaju stężeniem procentowym mamy do czynienia to chodzi o procent masowy. Procent objetościowy stosowany jest bardzo często przy podawaniu stężenia ciekłych składnikow w ciekłych produktach np. winach , piwach itp.

 

Stężenie molowe

Stężenie molowe często stosowane jest w obliczeniach analitycznych i wyraża się wzorem:

gdzie:

m- masa substancji rozpuszczonej

M-masa molowa substancji rozpuszczonej

V- objętość roztworu

 

 Przeliczanie stężeń- wzory

Poniżej przedstawiono regułe krzyża dla stężeń procentowych i molowych:

Reguła mieszania roztworów (a także zatężania i rozcieńczania) dla roztworów o znanych stężeniach procentowych

Gdzie:

Cp1= stężenie procentowe roztworu pierwszego

Cp2= stężenie procentowe roztworu pierwszego

Cp= stężenie procentowe roztworu wynikowego

mr1= masa roztworu 1

mr2= masa roztworu 2

W powyższym schemacie strona lewa dotyczy roztworów wyjściowych, Cp oznacza zadane stężenie, natomiast prawa strona określa stosunek wagowy w jakim należy roztwory zmieszac aby otrzymac wynikowy roztwór o stężeniu Cp.

Aby zastosować podaną regułę do rozcieńczenia wystarczy jako np Cp2 wpisać warytość 0% (stężenie w czystym rozpuszczalniku), analogicznie przy zatężaniu Cp2=100% (stężenie czystej substancji).

Reguła mieszania roztworów (a także rozcieńczania) dla roztworów o znanych stężeniach molowych.

Gdzie:

Cmol1= stężenie molowe roztworu pierwszego

Cmol2= stężenie molowe roztworu pierwszego

Cmol= stężenie molowe roztworu wynikowego

Vr1= objętość  roztworu 1

Vr2= objętość roztworu 2

W powyższym schemacie strona lewa dotyczy roztworów wyjściowych, Cmol oznacza zadane stężenie, natomiast prawa strona określa stosunek objętościowy w jakim należy roztwory zmieszać aby otrzymać wynikowy roztwór o stężeniu Cmol.

Aby zastosować podana regułę do rozcieńczenia wystarczy jako np Cmol2 wpisać wartość 0 mol (stężenie w czystym rozpuszczalniku)

 

Na podstawie definicji stężeń molowego i procentowego wyprowadzono ogólny wzór pozwalający na przeliczanie tych stężen:

Gdzie:

Cmol= stężenie molowe roztworu w [mol/dm3]

ms= masa substancji [g]

M = masa molowa [g/mol]

Vr= objętość  roztworu

dr= gęstość roztworu [g/cm3]

Przeliczanie stężeń- zadania

Podaj stężenie molowe stężonego kwasu solnego 38% wiedząc, że jedo gestość wynowi 1,18 g/cm3.

 

Aby obliczyć stężenie molowe na podstawie procentowego przekształcamy wzór:

otrzymujemy wówwczas, że:

podstawiamy do wzoru:

stężenie 38% roztworu HCl odpowiada 12,29 molowemu HCl

 Polecamy również:

 • Budowa atomu – chemia

  Budowę atomu ustalono na drodze licznych doświadczeń przeprowadzonych przez m.in.  Josepha Thomsona, Ernesta Rutherforda i Jamesa Chadwicka, które pozwoliły zidentyfikować trzy podstawowe cząstki wchodzące w skład atomu: proton, neutron i elektron. Więcej »

 • Substancje nieorganiczne – definicja, właściwości, przykłady

  Substancje nieorganiczne to zarówno związki nieorganicznejak i rudy metali, minerały, metale i ich stopy. Związki nieorganiczne to takie związki chemiczne, które w swojej strukturze nie zawierają węgla w postaci innej niż jony cyjankowe (-CN), izocyjankowe, tiocyjankowe, cyjanianowe, tiocyjanianowe,... Więcej »

 • Orbitale molekularne

  Orbitale molekularne (MO -Molecular Orbitals) rozumeimy jako funkcje falowe elektronów w cząsteczkach.  W wyniku odpowiedniego nakladania się orbitali atomowych powstają wiążące i antywiążące MO. Więcej »

 • Pierścień – chemia

  W chemii wystepuje ogromna ilość zróżnicowanych związków pierscieniowych, moga one być zbudowane wyłącznie z węgla i wodoru jak benzen czy cykloheksan, jednak największą różnorodnoscią cechują się układy heterocykliczne takie jak pirydyna, morfolina, piran, tiofen itp. Wszystkie wyżej... Więcej »

 • Kwasy i zasady – wzory, właściwości, otrzymywanie i zastosowanie

  Kwasy oraz zasady to jedne z podstawowych grup związków w chemii. W przyrodzie występuje wiele kwasów np. cytrusy zawierają kwas cytrynowy nadający im kwaśny smak. W jadzie mrówek oraz liściach pokrzyw znajduje się natomiast kwas mrówkowy. Zasady występują natomiast w mydle, proszkach... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09