Ludność w województwach

Korzystając z poniższych danych podaj, w którym województwie nastąpił największy bezwzględny wzrost liczby ludności, a w którym nastąpił największy wzrost udziału liczby ludności w latach 2010-2019. Ponadto wskaż, w którym województwie w ciągu ostatniej dekady proces depopulacji był najsilniejszy.

Tab. Liczba ludności w województwach w latach 2010 i 2019

Nazwa województwa

l. ludności w 2010 r.

l. ludności w 2019 r.

DOLNOŚLĄSKIE

2 917 242

2 900 163

KUJAWSKO-POMORSKIE

2 098 711

2 072 373

LUBELSKIE

2 178 611

2 108 270

LUBUSKIE

1 023 215

1 011 592

ŁÓDZKIE

2 542 436

2 454 779

MAŁOPOLSKIE

3 336 699

3 410 901

MAZOWIECKIE

5 267 072

5 423 168

OPOLSKIE

1 017 241

982 626

PODKARPACKIE

2 127 948

2 127 164

PODLASKIE

1 203 448

1 178 353

POMORSKIE

2 275 494

2 343 928

ŚLĄSKIE

4 634 935

4 517 635

ŚWIĘTOKRZYSKIE

1 282 546

1 233 961

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

1 453 782

1 422 737

WIELKOPOLSKIE

3 446 745

3 498 733

ZACHODNIOPOMORSKIE

1 723 741

1 696 193

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL)

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
22.11.2020 10:08

Nazwa województwa

l. ludności w 2010 r.

l. ludności w 2019 r.

Zmiana l. ludności 2019-2010

Zmiana udziału l. ludności 2019-2010

DOLNOŚLĄSKIE

2 917 242

2 900 163

-17079

99,41

KUJAWSKO-POMORSKIE

2 098 711

2 072 373

-26338

98,75

LUBELSKIE

2 178 611

2 108 270

-70341

96,71

LUBUSKIE

1 023 215

1 011 592

-11623

98,86

ŁÓDZKIE

2 542 436

2 454 779

-87657

96,55

MAŁOPOLSKIE

3 336 699

3 410 901

74202

102,22

MAZOWIECKIE

5 267 072

5 423 168

156096

102,96

OPOLSKIE

1 017 241

982 626

-34615

96,60

PODKARPACKIE

2 127 948

2 127 164

-784

99,96

PODLASKIE

1 203 448

1 178 353

-25095

97,91

POMORSKIE

2 275 494

2 343 928

68434

103,01

ŚLĄSKIE

4 634 935

4 517 635

-117300

97,47

ŚWIĘTOKRZYSKIE

1 282 546

1 233 961

-48585

96,21

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

1 453 782

1 422 737

-31045

97,86

WIELKOPOLSKIE

3 446 745

3 498 733

51988

101,51

ZACHODNIOPOMORSKIE

1 723 741

1 696 193

-27548

98,40

 

Największy bezwzględny wzrost liczby ludności (czyli wzrost mierzony bezpośrednio w osobach) wystąpił w województwie mazowieckim. 

Aby obliczyć bezwzględną zmianę liczby ludności, należy odjąć liczbę ludności w roku 2010 od liczby osób w roku 2019.

 MAZOWIECKIE: 5 423 168 - 5 267 072 = 156 096

 

Największy wzrost udziału liczby ludności (czyli wzrost względem roku bazowego 2010, jednakowego dla wszystkich województw) wystąpił w województwie pomorskim.

Aby obliczyć zmianę udziału liczby ludności, należy podzielić liczbę ludności w roku 2019 przez liczbę ludności w roku 2010, a następnie wynik pomnożyć przez 100, aby uzyskać zmianę w procentach.

POMORSKIE: 2 343 928/2 275 494 *100 = 103,01 - a więc udział liczby ludności wzrósł o 3%.

 

Najsilniejszy proces depopulacji (rozumiany jako zmniejszenie się liczby ludności, czy inaczej strata mieszkańców) w ciągu ubiegłej dekady wystąpił w województwie śląskim, w którym ubyło aż 117 tys. mieszkańców.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza