Przyczyny zmiany liczby mieszkańców gminy

Wskaż przynajmniej dwie przyczyny, wskutek których może dojść do zmiany liczby mieszkańców gminy.

 

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
22.02.2020 12:03

Do zmiany liczby mieszkańców gminy może dojść wskutek procesów naturalnych lub wskutek podejmowania decyzji przez władze. Wśród procesów naturalnych wpływających na wielkość populacji gminy wyróżnia się: ruch naturalny (związany z urodzeniami oraz zgonami) oraz ruch migracyjny (napływ lub odpływ ludności) – w zależności od relacji między nimi, populacja może się zwiększać (w sytuacji gdy liczba urodzeń oraz napływ migracyjny jest większy od liczby zgonów i odpływu ludności) lub może się kurczyć (w sytuacji gdy liczba urodzeń oraz napływ migracyjny jest mniejszy od liczby zgonów i odpływu ludności). Do zmiany liczby mieszkańców gminy może dojść także wskutek podejmowanych decyzji o zmianie granic administracyjnych. W taki właśnie sposób, w roku 2015 doszło do „sztucznego” zwiększenia liczby mieszkańców (o ok. 20 tys. osób) miasta Zielona Góra. Inny przykład stanowi miasto Rzeszów, które w ciągu ubiegłej dekady kilkukrotnie zwiększało swoją granicę, a przy tym także liczbę mieszkańców, o ponad 20 tys.

 

Odpowiedź: 1. Ruch naturalny (urodzenia i zgony), 2. ruch migracyjny (napływ ludności – imigracja i odpływ ludności – emigracja), 3. zmiana granicy administracyjnej (przyłączenie lub odłączenie terenów sąsiednich gmin wraz z ich mieszkańcami).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: