Jakie prawa rządzą stechiometrią?

Stechiometria to dział chemii zajmujący się ilościowymi zależnościami pomiędzy substratami i produktami reakcji chemicznej. Wykorzystując prawa stechiometryczne, określa się równania reakcji czy postęp reakcji. Prawa, które są podstawą obliczeń chemicznych to:

Prawo zachowania masy - w zamkniętym układzie suma mas substratów, która uległa reakcji jest równa sumie mas produktów powstałych w wyniku tej reakcji.

Prawo stałości składu związku chemicznego - stosunek masowy pierwiastków w każdym związku chemicznym jest stały i nie zależy od sposobu, w jaki ten związek powstał.

Prawo stałych stosunków wagowych - pierwiastki, które tworzą dany związek chemiczny, łączą się ze sobą w stałych, ściśle określonych stosunkach wagowych.

Prawo Avogadro - w równych objętościach różnych gazów, które zostały odmierzone w jednakowych warunkach, znajduje się tyle samo cząstek/atomów (indywiduów chemicznych).

Prawo Guy-Lussaca (prawo stosunków objętościowych) - w jednakowych warunkach temperatury i ciśnienia, stosunek objętościowy reagujących ze sobą gazów, wyrażony jest za pomocą małych liczb całkowitych. 

Polecamy również:

 • Budowa atomu – chemia

  Budowę atomu ustalono na drodze licznych doświadczeń przeprowadzonych przez m.in.  Josepha Thomsona, Ernesta Rutherforda i Jamesa Chadwicka, które pozwoliły zidentyfikować trzy podstawowe cząstki wchodzące w skład atomu: proton, neutron i elektron. Więcej »

 • Substancje nieorganiczne – definicja, właściwości, przykłady

  Substancje nieorganiczne to zarówno związki nieorganicznejak i rudy metali, minerały, metale i ich stopy. Związki nieorganiczne to takie związki chemiczne, które w swojej strukturze nie zawierają węgla w postaci innej niż jony cyjankowe (-CN), izocyjankowe, tiocyjankowe, cyjanianowe, tiocyjanianowe,... Więcej »

 • Orbitale molekularne

  Orbitale molekularne (MO -Molecular Orbitals) rozumeimy jako funkcje falowe elektronów w cząsteczkach.  W wyniku odpowiedniego nakladania się orbitali atomowych powstają wiążące i antywiążące MO. Więcej »

 • Pierścień – chemia

  W chemii wystepuje ogromna ilość zróżnicowanych związków pierscieniowych, moga one być zbudowane wyłącznie z węgla i wodoru jak benzen czy cykloheksan, jednak największą różnorodnoscią cechują się układy heterocykliczne takie jak pirydyna, morfolina, piran, tiofen itp. Wszystkie wyżej... Więcej »

 • Kwasy i zasady – wzory, właściwości, otrzymywanie i zastosowanie

  Kwasy oraz zasady to jedne z podstawowych grup związków w chemii. W przyrodzie występuje wiele kwasów np. cytrusy zawierają kwas cytrynowy nadający im kwaśny smak. W jadzie mrówek oraz liściach pokrzyw znajduje się natomiast kwas mrówkowy. Zasady występują natomiast w mydle, proszkach... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09