Prawo Pascala w doświadczeniu

Przeanalizuj opisane doświadczenie i podkreśl argumenty, w których powołano się na prawo Pascala.Napełniony  wodą  balonik  przekłuto  w  kilku  miejscach i uciskano od góry. Strumienie wody tryskały promieniście na wszystkie strony. Im sil-niejszy był nacisk, tym dalej tryskała woda. Gdy uciskano  balon  z  innej  strony,  skutek  był  taki  sam. Cie cz (wtym wypadku woda) przenosi wy-wierane na nią z zewnątrz ciśnienie równomier-nie we wszystkich kierunkach.

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Damian Ekspert eSzkola.pl
11.04.2021 19:46

Z prawa Pascala: "Gdy uciskano  balon  z  innej  strony,  skutek  był  taki  sam" oraz "ciśnienie równomier-nie we wszystkich kierunkach".

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza