Prędkość elektronu

Dział: fizyka relatywistyczna
Energia spoczynkowa (masa) elektronu E0 = 511 keV (kiloelektronowoltów). Energia kinetyczna n = 4,14 feV (femtoelektronowoltów). Z jaką prędkością porusza się elektron, obliczenie należy wykonać z uwzględnieniem zjawisk relatywistycznych? Prędkość światła c = 1. Stała Plancka h = 1 = 4,14 feV.
Studia Fizyka
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)
  • Wiedza