Ogrzewanie mosiężnej kulki

Mosiężna  kulka ma w temperaturze t0=0C średnicę d0 = 5 cm.

O ile powiększy się średnica kulki, jeżeli ogrzejemy ją do t2= 500C?

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Damian Ekspert eSzkola.pl
11.04.2021 19:50

Mosiądz ulega rozszerzalności temperaturowej. Współczynnik rozszerzalności objętościowej dla mosiądzu wynosi  \beta = 57  \cdot 10 ^{-6} [1/K]

W zadaniu kulka ma objętość: V=\frac{4}{3}\pi*2.5^3=65.4 cm^3

Po ogrzaniu o  \Delta T=500 ^{\circ}C jej objętość wzrośnie do:

V'=V\cdot(1+\beta\cdot  \Delta T)=67.3 cm^3

Znając objętość, można określić promień kulki:

r= \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} =2.52 cm

stąd średnica kulki będzie mieć:
d=2\cdot 2.52=5.04 cm

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza