Zasada domniemania niewinności

Czym jest zasada domniemania niewinności?

Liceum WOS

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Redaktor Ekspert eSzkola.pl
09.01.2021 08:30

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego - art. 5 par. 1 § 1. "oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem".

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza