Oblicz sumaryczną objętość gazów wydzieloną na elektrodach podczas przepływu 3 moli elektronów przez elektrolizer

Przeprowadzono elektrolizę wodnego roztworu soli potasowej kwasu etanowego z użyciem elektrod grafitowych. Oblicz sumaryczną objętość gazów wydzielonych w przestrzeni anodowej, jeśli przez roztwór przepuszczono 3 mole elektronów. Pomiaru dokonano w temperaturze 300K i pod ciśnieniem normalnym. Wyniki podaj z dokładnością do 2. miejsca po przecinku. Stała gazowa wynosi 83,14 \frac{hPa \times dm ^{3} }{mol \times K} .

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 23:51

Zapisanie równań reakcji elektrodowych:

K(-): 2H2O + 2e → H2 + 2OH-

A(+): 2CH3COO- → ↑CH3CH3 + 2↑CO2 + 2e

Z równania reakcji anodowej wynika, że z każdych 2 moli elektronów, które przeszły przez roztwór powstaje 1 mol etanu i 2 mole CO2. Zapisanie stosunków stechiometrycznych dla 3 moli elektronów:

CH3CH3

CO2

e-

1

2

2

1,5

3

3

 

Obliczenie objętości gazów z równania Clapeyrona:

p \times V = n \times R \times T

V =  \frac{n \times R \times T}{p}

V _{CO _{2} } = \frac{3 \times 83,14 \times 300}{1013} = 73,87 dm ^{3}

V _{ etan } = \frac{1,5 \times 83,14 \times 300}{1013} = 36,93 dm ^{3}

V _{CO _{2} }  + V _{etan}  = 73,87 + 36,96 = 110,83 dm ^{3}

 

Odpowiedź: W przestrzeni anodowej wydzieli się 110,83 dm3 gazów przy przejściu 3 moli elektronów.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza