Polska polityka zagraniczna - WOS

Cele i kierunki współczesnej polskiej polityki zagranicznej są opisane w dokumencie przyjętym w marcu 2012 r. przez Radę Ministrów – „Priorytety polskiej polityki zagranicznej”. Ramy czasowe tego dokumentu to rok 2016 r. Dokument ten, prócz wyznaczania strategii, ma na celu koordynowanie działań administracji rządowej w sferze polityki zagranicznej.

Do najważniejszych celów polityki zagranicznej kraju należy troska o niepodległość państwa i jego integralności terytorialnej, a także rozwój kraju w oparciu o kształtowanie przyjaznych kontaktów z podmiotami pozapaństwowymi.

Kierunki szczególnej aktywności polskiej polityki  zagranicznej:

- Europa – szczególnie w kontekście procesów zjednoczeniowych, ku realizacji idei konkurencyjności, solidarności i otwartości, aktywna współpraca w ramach Unii Europejkiej i innych organizacji;

- Bezpieczeństwo – jego realizacja w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, rozwoju Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony; także zaangażowanie w procesy rozbrojeniowe (dot. regionu i świata),

- żywa współpraca z krajami europejskimi i nie tylko, m.in. poprzez aktywność współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, Partnerstwo Wschodnie, handel z państwami azjatyckimi,

- troska o Polaków mieszkających za granicą i współpraca z Polonią.

Istotnym celem polityki zagranicznej jest także promowanie kraju na arenie międzynarodowej, troska o wizerunek Polski (m.in. w celu pozyskania tzw. BIZ czyli Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych).

Polecamy również:

 • Polityka zagraniczna PRL - kierunki, cele

  Polityka zagraniczna Polski Rzeczpospolitej Ludowej była prowadzona zgodnie z trzema podstawowymi zasadami, które wynikały z roli Polski jako jednego z członków systemu socjalistycznego. Pierwszą zasadą był internacjonalizm socjalistyczny, którego celem był rozwój wzajemnych... Więcej »

 • Polska polityka zagraniczna po 1989 r. - charakterystyka (główne kierunki)

  W 1989 r. zaszły w Polsce ważne zmiany polityczno-ekonomiczne, które całkowicie przeobraziły kraj, co oczywiście wpłynęło na politykę zagraniczną. Kierunki polityki zagranicznej kraju są bardzo silnie związane ze sferą ekonomiczną, stąd też początkowo politykę tę kształtowało uzależnienie ekonomiczne od... Więcej »

 • Organy polskiej polityki zagranicznej

  Organami sprawującym politykę zagraniczną w Rzeczpospolitej Polsce zgodnie z Konstytucją RP jest Prezydent RP oraz Prezes Rady Ministrów z rządem i właściwy minister. Więcej »

 • Stosunki międzynarodowe Polski - WOS

  Od 1989 r., tj. od odzyskania suwerenności decyzyjnej, zmieniły się nieco kierunki polityki zagranicznej Polski – nastąpiła reorientacja ku Zachodowi, przy jednoczesnym zachowaniu przyjaznych relacji z państwami byłych krajów socjalistycznych. Więcej »

 • Udział Polski w organizacjach międzynarodowych - WOS

  Od 1989 r. Polska stara się aktywnie działać na arenie międzynarodowej, choć w porównaniu do lat przed 1989 r. nieco uległ zmianie kierunek jej aktywności (dotyczy to przede wszystkim ukierunkowania współpracy na państwa Zachodu i rezygnacji ze współpracy rozwijanej z krajami III świata).  Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 3 =
Janusz Biznesu
2016-04-05 16:29:28
Polecam , super wypracowanie
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24