Błędy językowe

Z poniższego tekstu wypisz zdania zawierające błędy językowe lub składniowe i przyporządkuj je do konkretmej kategorii błędu.

Dziś przypada pierwszy dzień mojej kariery jako ucznia. Kiedy mama zawiozła mnie na rozpoczęcie roku, pomyślałem: "Ale fajny ta szkoła!" - rzeczywiście budynek prezentował się okazale. Jednak później  mój entuzjazm szybko i błyskawicznie osłabł. Nie znałem tam jeszcze nikogo, co rodziło wiele wątpliwości i stresu. Pod koniec jednak już miałem kolegów kilka. Myślę, bo stworzymy niebawem świetną paczkę na złe i dobre.

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
30.05.2020 21:38

Błędy składniowe bywają trudne do dostrzeżenia. Ich identyfikacja wymaga sporej wiedzy o języku i regułach, które nim rządzą. Zdarza się, że popełniamy je nieświadomie (np. zmieniamy szyk zdania lub błędnie używamy spójnika). Wiele z tych nieprawidłowości wynika z braku czasu i chęci jak najszybszego wypowiedzenia treści i przekazania komunikatu. Błędy językowe i składniowe występują w następujących zdaniach:

 

1. Kiedy mama zawiozła mnie na rozpoczęcie roku, pomyślałem: "Ale fajny ta szkoła!"  - zabrako tutaj zgody między wrazami (konkretnie między przymiotnikiem a rzeczownikiem). Prawidłowe brzmienie to: Kiedy mama zawiozła mnie na rozpoczęcie roku, pomyślałem: "Ale fajna ta szkoła!"

2. Jednak później  mój entuzjazm szybko i błyskawicznie osłabł - zjawisko, które występuje  w tym zdaniu to tzw. "masło maślane", czyli niepotrzebne powtórzenie obok siebie wrazów o podobnym sensie. Szybko i błyskawicznie oznacza w zasadzie to samo. Prawidłowe brzmienie zdania to: Jednak później mój entuzjazm szybko osłabł.

3. Pod koniec jednak już miałem kolegów kilka - zły szyk zdania oraz niezgodność między rzeczownikiem a przymiotnikiem oraz brak zgody w odmianie między liczebnikiem a rzeczownikiem. Poprawna forma to: Pod koniec dnia miałem już kilku kolegów.

4. Myślę, bo stworzymy niebawem świetną paczkę na złe i dobre - nastąpiło tutaj niewłaściwe użycie zaimka (bo zaiast że) oraz błędny szyk we frazeologizmie na końcu zdania. Poprawna forma to: Myślę, że stworzymy niebawem świetną paczkę na dobre i złe.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza