Stosunki międzynarodowe Polski - WOS

Od 1989 r., tj. od odzyskania suwerenności decyzyjnej, zmieniły się nieco kierunki polityki zagranicznej Polski – nastąpiła reorientacja ku Zachodowi, przy jednoczesnym zachowaniu przyjaznych relacji z państwami byłych krajów socjalistycznych.

Polska prowadzi szczególnie intensywną współpracę z państwami szeroko pojętego Zachodu – w tym krajami Unii Europejskiej, Stanami Zjednoczonymi – także z pozostałymi państwami UE oraz państwami położonymi za wschodnią granicą Polski.

Jeśli chodzi o współpracę z państwami zachodnimi, to szczególnie ważne są relacje w ramach Unii z Niemcami (największym partnerem gospodarczym Polski), także z Francją. Bardzo istotna jest także współpraca w ramach stosunków ze Stanami Zjednoczonymi – Polska pozostaje ich lojalnym sojusznikiem, co przejawia się m.in. w uczestnictwie w operacjach wojskowych prowadzonych w ramach NATO pod auspicjami USA. Warto jednak podkreślić, że relacje te są nierównomierne i – mimo dobrych stosunków – władze USA nie zgadzają się np. na zniesienie wiz dla Polaków (przyczyny tej decyzji są jednak w przeważającej mierze formalne)

Stosunki zagraniczne Polski w kierunku wschodnim są mocno skomplikowane, co wynika z dziedzictwa historycznego, polityki historycznej i negatywnych doświadczeń po II wojnie światowej. Mimo tego, Polska stara się prowadzić przyjazne relacje z Ukrainą (wspiera jej drogę do NATO i UE), Rosją oraz państwami bałtyckimi. Dość trudne jest jednak nawiązanie pozytywnych stosunków z Białorusią, ze względu na autorytarny i zamknięty charakter rządów.

Polecamy również:

 • Stosunki polsko-rosyjskie po 1989 r. - WOS

  Stosunki polsko-rosyjskie wyróżniają się znaczną dynamiką, na którą wpływ ma historia (nie tylko sięgająca dalekiej przeszłości, ale także XX wieku – zbrodni stalinowskich, ponad 50 lat podległości w postaci Polski Rzeczpospolitej Ludowej itp.), ale także sprzeczne interesy (integracja Polski z... Więcej »

 • Stosunki polsko-amerykańskie po 1989 r. - WOS

  Dobre stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi rozwijały się dobrze od samego początku przemian polityczno-gospodarczych, jakie rozpoczęły się w Polsce 1989 r. USA zaproponowały Polsce wsparcie i pomoc, szybko też doszło do wzajemnych wizyt przedstawicieli obu krajów i przyjaznych gestów. Bardzo... Więcej »

 • Stosunki polsko-niemieckie po 1989 r. - WOS

  Pierwszy etap stosunków dwustronnych niemiecko-polskich można określić w kategorii konieczności zapewnienia nienaruszalności granicy na Odrze – punktem kulminacyjnym tego okresu było podpisanie w dniu 17 czerwca1990 r. traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Traktat ten zawierał... Więcej »

 • Stosunki polsko-ukraińskie po 1989 r. - WOS

  W 1991 r., gdy Ukraina ogłosiła deklarację o niepodległości, Polska była pierwszym krajem, który uznał niepodległe państwo – zgodnie z prowadzoną przez Polskę polityką dwutorowości, czyli utrzymywania przyjaznych stosunków zarówno z Rosją, jak i poszczególnymi jej republikami. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 1 =
Wiktoria
2021-02-04 22:47:04
tekst jest nieaktualny
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24