Dobór naturalny i sztuczny

Wyjaśnij, na czym polega dobór naturalny i dobór sztuczny.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 21:44

Dobór naturalny to mechanizm ewolucji, polega na selekcji osobników, w której przeżywają te, które są najlepiej przystosowane do warunków środowiska, w wyniku czego w populacji utrwalają się najbardziej pożądane cechy. Jest to proces przypadkowy.

Dobór sztuczny to działania, które prowadzą do utrwalania u organizmów cech, które są pożądane dla człowieka. Jest to możliwe dzięki dopuszczeniu do rozrodu osobników właśnie o takich cechach. Tak powstają rasy i odmiany. Jest to proces celowy.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza