Polityka zagraniczna PRL - kierunki, cele

Polityka zagraniczna Polski Rzeczpospolitej Ludowej była prowadzona zgodnie z trzema podstawowymi zasadami, które wynikały z roli Polski jako jednego z członków systemu socjalistycznego. Pierwszą zasadą był internacjonalizm socjalistyczny, którego celem był rozwój wzajemnych stosunków między państwami Bloku Wschodniego, a wręcz ich przyjaźni. Zasada ta była realizowana poprzez uczestnictwo w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz Układzie Warszawskim.

Stosunki PRL z rozwiniętymi państwami Zachodu układały się zgodnie z drugą zasadą – tzw. pokojowego współistnienia, która polegała na ograniczonej współpracy (szczególnie w kwestiach ekonomicznych).

Jeśli chodzi o stosunki PRL z państwami Trzeciego Świata (trzecia zasada), to rolą wszystkich państw Bloku Wschodniego było wspieranie ich w walce z kolonializmem i jego odmianami, co przejawiało się w udzielaniu im wsparcia przeciwko państwom Zachodu.

Polityka zagraniczna PRL - kierunki

Warto zaznaczyć, że o ile powyższe zasady pozostawały aktualne przez cały czas historii PRL, to kierunki polityki jednak się zmieniały – było to silnie uzależnione od równoległej polityki prowadzonej przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Bardzo wiele w polityce zagranicznej zmieniło się po śmierci Józefa Stalina w 1953 r. i w trakcie „odwilży” zapoczątkowanej XX zjazdem KPZR (i wygłoszeniem tajnego referatu przez Chruszczowa). Zmiany nastąpiły szczególnie w relacjach z państwami Zachodu – przykładem może być układ handlowy z Wielką Brytanią podpisany w 1953 r. W kolejnych latach PRL podpisywała porozumienia handlowe z innymi państwami, m.in. z USA, Francją, Włochami, krajami Beneluxu.

Początkowo we wzajemnych relacjach z państwami Bloku Wschodniego dominowała nieufność, która jednak stopniowo była ograniczana – Polska odnowiła swoje relacje (także handlowe) m.in. z Czechosłowacją, Bułgarią, Węgrami, Rumunią, NRD, współpracowała także z Chińską Republiką Ludową oraz Jugosławią.

Bardzo ważnym momentem w polityce zagranicznej PRL jest rok 1955, w którym Polska ogłosiła zakończenie wojny z Niemcami i gotowość do normalizacji wzajemnych stosunków z RFN. Jeśli mowa o relacjach polsko-niemieckich, trzeba pamiętać także o liście biskupów polskich do katolickich biskupów niemieckich dot. pojednania między narodami. List ten został opublikowany w listopadzie 1965 r. Padła w nim pamiętna deklaracja „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – ze względu na to, że list ten wyszedł z inicjatywy Kościoła władze PRL go potępiły, jednak pokazał on możliwość dalszej normalizacji stosunków.

 

Polecamy również:

  • Układ Warszawski - cele, historia, data powstania i rozwiązania

    Układ Warszawski (pełna nazwa brzmi Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej) został podpisany w dniu 14 maja 1955 r. przez 8 krajów – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Albanię, Polskę, Bułgarię, Czechosłowację, NRD, Rumunię oraz Węgry. Popularna nazwa Układu wynika z... Więcej »

  • Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) - członkowie, historia, cele

    Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej była organizacją o charakterze gospodarczym, która zrzeszała kraje socjalistyczne. Utworzenie RWPG nastąpiło w dniu 25 stycznia 1949 r., a działała ona do 1989 r. (formalne rozwiązanie nastąpiło w czerwcu 1991 r.). Państwa, które weszły w skład Rady to: Bułgaria,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
Ola jest fajną dziewczyną i lubi się bawić z dziećmi i jest w ogóle fajną kobietą....
• 2022-08-09 19:00:20
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25
@cotymowisz - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy eszkol...
• 2022-07-07 11:03:54