Beneficja kościelne

Wyjaśnij krótko, czym były beneficja kościelne.


Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Szymon Ekspert eSzkola.pl
17.10.2020 21:29

Beneficja  kościelne (łac. beneficium – „dobrodziejstwo”) to urząd kościelny (np. urząd biskupa, opata czy też kanonika) wraz z przypisanym do niego dożywotnim prawem do pobierania określonych dochodów z majątku beneficjalnego. W okresie papiestwa awiniońskiego o obsadzie beneficjów decydował niemal wyłącznie papież. Od dochodów z beneficjum duchowni płacili wówczas na rzecz papiestwa dziesięcinę papieską, a także inne opłaty.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: