Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) - członkowie, historia, cele

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) - członkowie

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej była organizacją o charakterze gospodarczym, która zrzeszała kraje socjalistyczne. Utworzenie RWPG nastąpiło w dniu 25 stycznia 1949 r., a działała ona do 1989 r. (formalne rozwiązanie nastąpiło w czerwcu 1991 r.). Państwa, które weszły w skład Rady to: Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Węgry i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W późniejszych latach do RWPG przyłączyły się NRD, Mongolia, Kuba oraz Wietnam. Można wymienić także członków stowarzyszonych, których ciekawym przykładem jest Finlandia. Okresowo do RWPG należała także Albania.

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) - cele

Głównym celem działania RWPG miała być odpowiedź na wprowadzenie w Europie Zachodniej Planu Marshalla i rozwój związanych z nim instytucji, czyli Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Do bardziej praktycznych celów należało wsparcie rozwoju gospodarek państw socjalistycznych, ogólny wzrost dobrobytu mieszkańców, zwiększenie industrializacji, koordynację handlu międzynarodowego itp.

W planach działania RWPG znalazło się wiele sfer, m.in. dotyczących sieci gazociągów i ropociągów, systemy

Polecamy również:

  • Układ Warszawski - cele, historia, data powstania i rozwiązania

    Układ Warszawski (pełna nazwa brzmi Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej) został podpisany w dniu 14 maja 1955 r. przez 8 krajów – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Albanię, Polskę, Bułgarię, Czechosłowację, NRD, Rumunię oraz Węgry. Popularna nazwa Układu wynika z... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Xd
• 2022-05-24 12:29:43
vhyrgyuuo
• 2022-05-24 10:59:00
Git
• 2022-05-23 19:46:38