Oblicz jaką objętość powietrza należy użyć w reakcji z wodorem

Oblicz jaką objętość powietrza należy użyć w reakcji z wodorem, aby w warunkach normalnych w wyniku reakcji otrzymać 5 moli wody? Wynik podaj z dokładnością do 1 miejsca po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 16:58

Zapisujemy równanie reakcji syntezy wody z pierwiastków i ustalamy współczynniki stechiometryczne:

2 H2 + O2 → 2 H2O

Obliczamy objętość tlenu potrzebną do otrzymania 2 moli wody:

22,4 dm3 O2 – 2 mole H2O

x dm3 O2 – 5 moli H2O

x = 56 dm3 O2

Powietrze zawiera około 21% objętościowych tlenu. Obliczamy objętość powietrza potrzebną do syntezy 5 moli wody:

1 dm3 powietrza – 0,21 dm3 O2

x dm3 powietrza – 56 dm3 O2

x = 266,7 dm3

Odpowiedź: Należy użyć 266,7 dm3 powietrza.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza