Stosunki polsko-niemieckie po 1989 r. - WOS

Pierwszy etap stosunków dwustronnych niemiecko-polskich można określić w kategorii konieczności zapewnienia nienaruszalności granicy na Odrze – punktem kulminacyjnym tego okresu było podpisanie w dniu 17 czerwca1990 r. traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Traktat ten zawierał postanowienia współpracy w wielu różnych dziedzinach, jednak najważniejsze kwestie dotyczyły gwarancji granic obu krajów oraz praw mniejszości narodowych. W ciągu kilku kolejnych lat Niemcy i Polska rozwijały współpracę m.in. w dziedzinie wojskowości – dążenie Polski do członkostwa w NATO zostało bardzo życzliwie przyjęte przez naszych zachodnich sąsiadów.

Bardzo ważnym elementem wzajemnej współpracy z początku lat 90. było uregulowanie bolesnych kwestii związanych z II wojną światową, które następnie miały prowadzić do minimalizacji wzajemnych uprzedzeń i stać się podłożem skutecznej współpracy. W związku z tym podjęto szereg działań pojednawczych, m.in. prowadzonych przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, udział kanclerza Niemiec w uroczystościach upamiętniających Powstanie Warszawskie itp.

W drugiej połowie lat 90. Wzajemną polsko-niemiecką współprace zaktywizował szczyt polsko-niemiecki, jaki miał miejsce w Bonn w dniu 14 lipca 1997 r. Bardzo ważnym wydarzeniem były także uroczystości 1000-lecia sąsiedztwa polsko-niemieckiego, w których udział wzięli udział prezydenci Niemiec, Litwy, Słowacji, Węgier i oczywiście Polski.

Polsko-niemieckie stosunki po roku 2000 r. przeważnie były dobre, choć pewne ich oziębienie można obserwować w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości (2005-2007). Od 2007 r. nastąpiła jednak dalsza poprawa wzajemnych relacji.

Warto podkreślić, że pewnymi kwestiami problemowymi we wzajemnych relacjach była m.in. działalność Eriki Steinbach i jej Związku Wypędzonych, obawy Niemiec wobec rozszerzenia UE (także po rozszerzeniu) o kraje biedniejsze, w tym także Polskę, różnice związane z poparciem zbrojnych działań USA w Iraku i Afganistanie oraz kwestia budowy rurociągu gazowego Nord Stream.

Warto wiedzieć, że Niemcy są największym partnerem gospodarczym Polski – zgodnie z danymi Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych – eksport do Niemiec stanowi 24,9% całkowitego eksportu Polski, a import – 20,9% całego importu.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 5 =
Alfa3051
2019-06-04 18:31:47
Dzięki
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24