Sposoby walki z bezrobociem w III RP

Bezrobociem nazywamy sytuację, w której podaż siły roboczej jest większa od popytu na nią. Siłą roboczą nazywamy łącznie bezrobotnych i osoby zatrudnione obecne na rynku pracy.

Podział:

- frykcyjne - zachodzi wtedy gdy młodzi ludzie wchodzą na rynek pracy, poszukują swojej pierwszej pracy oraz wynika z poszukiwania nowych miejsc zatrudnienia ludzi, którzy zmieniają miejsce swego zamieszkania

- sezonowe - jest zależne od warunków klimatycznych i wynika z tego, że podaz pracy w niektórych działach gospodarki jest sezonowa np. w rolnictwie

- strukturalne - związane ze zmianami w strukturze gospodarki kiedy na rynek wchodzą nowe technologie wymagające wyspecjalizowanych pracowników

- cykliczne - wynika z załamania gospodarki

Sposoby przeciwdziałania:

- Prace interwencyjne - zatrudnienie bezrobotnego dofinansowane lub finansowane ze środków budżetowych lub samorządowych, w okresie nieprzekraczającym 1 roku.
- Roboty publiczne - zatrudnienie bezrobotnego dofinansowane przez urząd pracy, umożliwiające bezrobotnemu powrót na rynek pracy.
- Staże - zatrudnienie bezrobotnego przez firmę podpisująca umowę z urzędem pracy, pracodawca nie podpisuje umowy o pracę z bezrobotnym, który wykonuje na jego rzecz pracę nabywając w ten sposób doświadczenie zawodowe.
- Zasiłki dla osób pozostających bez pracy pozwalające zapobiegać ubóstwu.
- System wcześniejszych emerytur (obniżanie podaży pracy na rynku).
- Ustawowe skrócenie czasu pracy (obniżenie podaży pracy).
- Wspieranie nowych firm (upusty w podatkach, zmniejszenie biurokracji, usprawnienie systemu otwierania nowej firmy, zwolnienie z VAT, tworzenie systemu elastycznego kształcenia).
- Umiejętne korzystanie z unijnych dotacji w celu wspierania lokalnego rynku pracy, wspieranie lokalnych producentów i usługodawców.
- Działania promujące pracę, których zadaniem jest przyciągnięcie pracownika do rynku i stworzenie takich warunków, w których osobie bezrobotnej opłaca się podejmować pracę.

Polecamy również:

 • Dystrybucja - definicja

  Dystrybucja to czynności związane z fizycznym przepływem towarów. Ich celem jest przekazanie towarów od producenta do punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej tak, aby mogły trafić do konsumentów. Dystrybucja musi odbywać się w określonym miejscu i czasie, zgodnie z oczekiwaniami i w... Więcej »

 • Dywersyfikacja - definicja, typy, czynniki

  Dywersyfikacja to jedna  z najważniejszych strategii rozwoju danego przedsiębiorstwa, która polega na rozszerzeniu trefu działania firmy. Zazwyczaj chodzi o rozszerzenie asortymentów produktów, pozyskiwanie nowych dostawców, odbiorców czy wdrażanie nowych metod produkcji. Jej... Więcej »

 • Popyt, podaż, prawo popytu i podaży

  Popyt to ilość towarów, jaką nabywcy są w stanie kupić po określonej cenie w danym miejscu i czasie. Na popyt wpływają dochody nabywców, ceny zamienników, kształtowanie się cen w przyszłości, sytuacja gospodarcza, preferencje konsumentów. Zgodnie z prawem popytu, przy takich samych... Więcej »

 • Grupa G8 – najbardziej uprzemysłowione państwa świata

  Grupa G8 to grupa siedmiu najbogatszych i najbardziej uprzemysłowionych państw świata i Rosji, które wywierają decydujący wpływ na światową politykę. Co roku spotykają się na szczytach polityczno-ekonomicznych, na których wyznaczają globalne kierunki rozwoju. Dysponują one 65-70% bogactw światowych.... Więcej »

 • Podstawowe systemy ekonomiczne na przestrzeni wieków

  W historii świata, człowiek zbudował wiele systemów ekonomicznych, które stały się podstawami ustrojów gospodarczych państw już od starożytności. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
OOOO Pan Pan Paweł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
• 2023-12-07 14:50:52
Słabo nie umiecie liczyć
• 2023-12-07 13:59:39
69
• 2023-12-05 21:17:13
supeer tekst
• 2023-12-05 19:33:01
e
• 2023-12-05 15:48:06